Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zastosowanie CGM u dzieci z dobrze kontrolowaną cukrzycą typu 1

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 22.11.2021
 
 
Właściwa kontrola glikemii u chorych na cukrzycę typu 1 wciąż stanowi wyzwanie. Zastosowanie systemu ciągłego monitorowania glikemii (continuous glucose monitoring – CGM) jest korzystne u wielu dzieci leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny za pomocą pompy, ale nie u wszystkich.
Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój technologii wspomagających leczenie cukrzycy. W wielu badaniach wykazano korzyści wynikające z zastosowania CGM u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1, zwłaszcza w zakresie obniżania poziomu HbA1c.

Celem badania, którego wyniki przedstawiono na łamach „Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism”, było oszacowanie wpływu zastosowania CGM na kontrolę metaboliczną cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży z dotychczas dobrze kontrolowaną chorobą.

Przeprowadzono prospektywną analizę danych 99 pacjentów (46 dziewczynek, mediana wieku 11,23 roku) chorujących na cukrzycę typu 1 co najmniej od roku (mediana 5,16 roku), z chorobą dobrze wyrównaną metabolicznie (mediana HbA1c < 7%), leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny za pomocą pompy. Pacjenci używali CGM przez co najmniej 150 dni. Dane uczestników przeanalizowano, uwzględniając wyjściowy poziom HbA1c (< 7% lub ≥ 7%), wiek oraz płeć.

Pacjenci z początkowo dobrze wyrównaną metabolicznie cukrzycą uzyskali istotny statystycznie wzrost HbA1c po 273 dniach obserwacji (odpowiednio 6,3% vs 6,6%; p = 0,002). Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic dotyczących HbA1c wśród chorych z wyjściowym poziomem ≥ 7% (odpowiednio 7,5% vs 7,4%; p = 0,191), ale 20% grupy uzyskało poziom HbA1c < 7,0%. Analiza danych z CGM wykazała, że żadna z grup nie osiągnęła celów leczenia. Całkowite dobowe zapotrzebowanie na insulinę nie uległo zmianie w obu grupach (p = 0,752; p = 0,274), ale zwiększyła się ilość insuliny podawanej jako baza (p = 0,009; p ≤ 0,001).

Zastosowanie CGM dostarcza szczegółowych informacji na temat kontroli glikemii i jest korzystne u wielu, lecz nie u wszystkich dzieci leczonych ciągłym podskórnym wlewem insuliny za pomocą pompy. Dzięki CGM niektóre dzieci z dobrze kontrolowaną cukrzycą mogą osiągnąć doskonałą kontrolę metaboliczną i obniżyć poziom HbA1c lub utrzymać go w docelowym zakresie (< 7%).

Pełna treść artykułu: Emilia M. Kowalczyk, Marta Adamczyk, Justyna Pietrzyk, Barbara Jastrzębska, Agnieszka Szypowska. Continuous glucose monitoring systems in well-controlled children with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2021; 27 (3): 151-158.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.