SPECJALIZACJE GASTROENTEROLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nowe analizy danych z codziennej praktyki klinicznej potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wedolizumabu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Leśniowskiego-Crohna.
 
Osaka, Japonia, 8 maja 2017 r. – Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited w dniu dzisiejszym ogłosiła wyniki ośmiu analiz danych z codziennej praktyki klinicznej potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wedolizumabu w leczeniu osób dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (ChLC) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Dane przedstawiono podczas konferencji naukowej Digestive Disease Week (DDW) w 2017 r. w Chicago, Illinois. Dwie analizy danych z codziennej praktyki klinicznej amerykańskiego konsorcjum VICTORY (Vedolizumab for Health OuTComes in InflammatORY Bowel Diseases) potwierdzają wyniki kluczowego programu badań klinicznych GEMINI wskazujące na skuteczność produktu Entyvio
Analiza kohorty (streszczenie nr 1853) z konsorcjum VICTORY dotycząca czynników prognostycznych odpowiedzi klinicznej i endoskopowej obejmowała ocenę gojenia zmian w błonie śluzowej, odpowiedzi i remisji klinicznej oraz odpowiedzi i remisji bez stosowania steroidów u 180 chorych na WZJG o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego leczonych wedolizumabem.15 Odpowiedź i remisję kliniczną ustalano na podstawie wyniku całościowej oceny przez lekarza, 5- lub 6-punktowego systemu oceny stosowanego do oceny aktywności choroby.16 W obrębie tej dużej, wieloośrodkowej kohorty u istotnego odsetka pacjentów doszło do wygojenia zmian błony śluzowej zdefiniowanego jako wynik cząstkowy oceny endoskopowej w skali Mayo równy 0 lub 1 (77%), remisji klinicznej (51%) lub remisji bez stosowania steroidów (41%) po 12 miesiącach stosowania w rutynowej praktyce klinicznej.

„Dane z codziennej praktyki klinicznej z konsorcjum VICTORY potwierdzają dane odnotowane podczas kluczowego programu badań klinicznych GEMINI dalej wskazując na skuteczność wedolizumabu” - powiedział dr Parambir Dulai, pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz główny badacz analiz konsorcjum VICTORY.

Analiza dodatkowa (streszczenie nr 1785) danych z konsorcjum VICTORY dotyczyła częstości występowania i czynników prognostycznych progresji do zabiegu chirurgicznego oraz odsetka chorych na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) wymagających leczenia chirurgicznego po 6 lub po 12 miesiącach po rozpoczęciu leczenia wedolizumabem u 742 pacjentów (WZJG=306, ChLC=436).13 Badacze w okresie dwóch lat odnotowali tendencję w kierunku zmniejszania się częstości leczenia chirurgicznego w czasie zależną od momentu wdrożenia leczenia wedolizumabem. Przyczyny tych obserwacji nie są znane i potrzebne są dalsze badania prospektywne, aby scharakteryzować te wyniki.

„Dane z codziennej praktyki klinicznej mają duże znaczenie dla pracowników służby zdrowia w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania terapii w rutynowej praktyce klinicznej w porównaniu z wynikami badań klinicznych, toteż konsorcjum VICTORY dostarcza wartościowych danych klinicznych dla środowiska NZJ” - powiedział profesor William Sandborn kierujący Oddziałem Gastroenterologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.

W ramach konsorcjum VICTORY współpracuje w Stanach Zjednoczonych 10 wiodących ośrodków zajmujących się NZJ dostarczając największą, dobrze opisaną kohortę pacjentów przyjmujących wedolizumab w warunkach codziennej praktyki klinicznej w Stanach Zjednoczonych. Pacjentów włączanych do konsorcjum wyszukiwano w poszczególnych ośrodkach za pomocą wyszukiwarek elektronicznych danych medycznych, przeglądu dokumentacji klinicznej i/lub zapytań o dokumentację z ośrodków infuzyjnych. Baza danych konsorcjum otwarta po wprowadzeniu wedolizumabu do obrotu w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. obejmuje aktualnie około 900 chorych na WZJG lub ChLC.15

Poza prezentacją danych z praktyki klinicznej inne sponsorowane przez firmę Takeda plakaty przedstawione podczas konferencji DDW dotyczyły skuteczności i bezpieczeństwa stosowania długotrwałego wedolizumabu u chorych na WZJG i ChLC oraz analiz post-hoc wyników badań GEMINI I i II.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Pełny wykaz tytułów plakatów i autorów jest dostępny na stronie internetowej: www.ddw.org/attendee-planning/online-planner.

# # #


Informacje o produkcie Entyvio® (wedolizumab)
Wedolizumab jest lekiem wydawanym z przepisu lekarza zarejestrowanym do stosowania u dorosłych pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) lub chorobą Leśniowskiego-Crohna (ChLC) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.17,18 U chorych na WZJG lub ChLC do błony śluzowej wyściełającej jelito dostaje się zwiększona liczba zapalnych krwinek białych.19 Obecność tych komórek zapalnych może prowadzić do rozwoju objawów obserwowanych najczęściej u chorych na WZJG lub ChLC.20,21,22 Wedolizumab został opracowany, aby zmniejszyć stan zapalny poprzez hamowanie przemieszczania się krwinek białych do tkanki jelita objętej procesem zapalnym.19 Cząsteczki adhezji komórkowej stanowiące adresynę śluzówkową 1 (mucosal addressin cell adhesion molecule 1, MAdCAM-1) występują w największym stopniu na komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych w tkance limfoidalnej jelita.23 Integryna α4β7 występuje na podzbiorze krążących krwinek białych.19 Wedolizumab wiąże się specyficznie z integryną α4β7, przez co zapobiega przedostawaniu się krwinek białych do zmienionej zapalnie tkanki jelita zmniejszając w ten sposób stan zapalny.19

Informacje o badaniach GEMINI
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Entyvio® zostały potwierdzone wynikami programu badań klinicznych GEMINI. Do tych badań fazy 3 włączono 2400 osób chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) zrekrutowanych w prawie 40 krajach.24,25,26,27

Program GEMINI obejmuje cztery badania – badanie z grupą kontrolną placebo dotyczące leczenia indukcyjnego i podtrzymującego wedolizumabem u chorych na WZJG o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (badanie GEMINI I), badanie z grupą kontrolną placebo dotyczące leczenia indukcyjnego i podtrzymującego wedolizumabem u chorych na ChLC o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (badanie GEMINI II), badanie z grupą kontrolną placebo dotyczące leczenia indukcyjnego wedolizumabem u chorych na ChLC o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (badanie GEMINI III) oraz badanie prowadzone metodą otwartej próby dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego stosowania wedolizumabu u chorych na ChLC lub WZJG (badanie GEMINI oceniające bezpieczeństwo stosowania długotrwałego).24,25,26,27

Informacje o wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Leśniowskiego-Crohna
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) są dwoma najczęstszymi postaciami nieswoistego zapalenia (NZJ).28,29 Zarówno WZJG, jak i ChLC są przewlekłymi, nawrotowo-remisyjnymi schorzeniami zapalnymi przewodu pokarmowego, które często mają charakter postępujący.20,30 WZJG zajmuje jedynie jelito grube w przeciwieństwie do ChLC, która może rozwijać się w każdym odcinku przewodu pokarmowego, od jamy ustnej do odbytu.22, 31 ChLC może też zajmować całą grubość ściany jelita, podczas gdy WZJG obejmuje tylko najbardziej wewnętrzną warstwę wyścielającą jelito grube.22 Częstymi objawami WZGJ są: uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, obecność luźnych stolców z domieszką krwi lub ropy.22,32 ChL-C objawia się zazwyczaj bólem brzucha, biegunką i utratą masy ciała.20 Przyczyny WZJG i ChLC są nie do końca poznane. Najnowsze badania sugerują, że do rozwoju WZJG lub ChLC mogą prowadzić czynniki dziedziczne, genetyczne, środowiskowe i/lub nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna na antygeny drobnoustrojów u genetycznie predysponowanych osób.22,33,34

Wskazania do stosowania

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Wedolizumab jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, którzy nie reagują wystarczająco, przestali reagować na leczenie lub nie tolerują leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów alfa (tumuor necrosis factor-alpha, TNF-α),

Choroba Leśniowskiego-Crohna
Wedolizumab jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, którzy nie reagują wystarczająco, przestali reagować na leczenie lub nie tolerują leczenia konwencjonalnego lub antagonistami czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFα).


Zaangażowanie firmy Takeda w dziedzinie gastroenterologii
Na świecie ponad 70 milionów ludzi choruje na schorzenia przewodu pokarmowego, które mogą być złożone, okaleczające i zmieniające życie.35 Firma Takeda dokłada starań, aby poprawić życie chorych ze schorzeniami przewodu pokarmowego poprzez wprowadzanie innowacyjnych leków, wsparcie w prowadzeniu choroby i rozwój środowiska opieki zdrowotnej. Takeda jest liderem w dziedzinie gastroenterologii dostarczającym innowacyjnych leków stosowanych w obszarach o wysoce niezaspokojonych potrzebach, takich jak nieswoiste zapalenia jelit, choroby przewodu pokarmowego związane z uwalnianiem kwasu oraz zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego. Nasz zespół ds. badań i rozwoju w dziedzinie chorób przewodu pokarmowego prowadzi prace nad lekami stosowanymi w chorobie trzewnej i niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (nonalcoholic steatohepatitis, NASH) oraz innowacyjnymi środkami terapii zaburzeń mikrobiomu. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, naszemu wszechstronnemu podejściu do leczenia wielu chorób przewodu pokarmowego i naszej ogólnoświatowej sieci współpracowników firma Takeda dąży do poprawy funkcjonowania osób dotkniętych chorobą.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe