GASTROENTEROLOGIA
Choroby żołądka i dwunastnicy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Operacja bariatryczna redukuje ryzyko sercowo-naczyniowe

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749478
Autor: Alicja Kostecka |Data: 09.09.2019
 
 
Rośnie odsetek osób mających problem z nadmierną masą ciała - dane literaturowe podają, że już w 2030 roku szacowany odsetek światowej populacji z nadwagą wyniesie aż 38%, a kolejne 20% będą stanowiły osoby otyłe. Indeks masy ciała powyżej 40 kg/m2 traktuje się jako zagrażający życiu; stanowi on wskazanie do przeprowadzenia operacji bariatrycznej.
Nadmierna masa ciała, a w szczególności otyłość, jest czynnikiem predysponującym do powstania cukrzycy typu II, a także udowodnionym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Naukowcy z Cleveland Clinic ocenili, czy przeprowadzenie operacji bariatrycznej istotnie zapobiega zawałom serca i udarom mózgu u pacjentów z cukrzycą typu II. Publikację na ten temat opublikowani na łamach The JAMA.

W tym celu dokonali oni retrospektywnej analizy danych w sumie 13722 chorych, spośród których 2287 zostało poddanych zabiegowi bariatrycznemu; następnie badaną populację sparowano 1:5 (jedna osoba z zabiegiem w wywiadzie i 5 bez) i porównano wyniki w zakresie incydentów sercowo-naczyniowych w ciągu średnio około 4 lat obserwacji.

Wykazano, że wśród osób poddanych leczeniu bariatrycznemu istotnie rzadziej dochodziło do zgonów, zawałów serca i OZW, udarów mózgu, migotania przedsionków i niewydolności serca (skumulowana zapadalność w ciągu 8 lat 30,8% versus 47,7% w grupie kontrolnej, p<0,001). Oznacza to, że u otyłych osób z cukrzycą typu II poddanie się operacji bariatrycznej aż o 39% zmniejsza ryzyko wystąpienia powyższych zdarzeń. Ponadto wykazano, że w grupie badawczej istotnie rzadziej dochodziło do zgonów z jakiejkolwiek przyczyny (10% vs. 17,8%, aHR 0,59).
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.