Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Otyłość wiąże się z większymi kosztami hospitalizacji

Źródło: www.cghjournal.org/article/S1542-3565(18)30703-1/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
Autor: Alicja Kostecka |Data: 15.07.2019
 
 
Szacuje się, że od 15 do nawet 40% pacjentów cierpiących z powodu chorób zapalnej jelit (ang. inflammatory bowel diseases, IBD) jest otyłych (BMI ≥ 30 kg/m2). Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology Nguyen i wsp. przeanalizowali wpływ otyłości na przebieg hospitalizacji amerykańskich pacjentów z IBD. Autorzy wykorzystali dane z Nationwide Readmission Database z roku 2013.
Do badania włączono n = 42.285 pacjentów z IBD. Osoby otyłe stanowiły 12,4% grupy badanej. Do analizy włączono n = 5.128 otyłych oraz z n = 5.128 pacjentów bez otyłości z IBD. Porównując przebieg hospitalizacji obu grup, pacjenci z otyłością charakteryzowali się istotnie dłuższym czasem pobytu w szpitalu (mediana, 8 vs. 5 dni; p < 0.01), wyższym kosztem leczenia (mediana, 17.277 vs. 11.847 $; p < 0.01) w porównaniu z osobami bez otyłości. Co ważne, w analizie grup ze szczególnym obciążeniem zdrowotnym obserwowano podobną tendencję. Badacze zwrócili uwagę, że pacjenci z IBD oraz otyłością mieli istotnie częściej powikłania z zakresu układu sercowo-naczyniowego i oddechowego (16% vs. 12%) w porównaniu z pacjentami bez otyłości.

Otyłość pogarsza przebieg hospitalizacji oraz jej koszty u pacjentów z IBD. Oznacza to, że równolegle z leczeniem choroby zapalnej należy starać się o uzyskanie zmniejszenia masy ciała.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe