Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rak wątrobowokomórkowy u chorych bez marskości wątroby

Źródło: Giannini EG, Marenco S, Brudzone L i wsp. Hepatocellular carcinoma in patients without cirrhosis In Italy. Dig Liv Dis 2013; 45: 164-169.
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 15.04.2013
 
 
Zidentyfikowano 52 chorych z HCC u pacjentów bez marskości wątroby (1,7% wszystkich przypadków HCC w rejestrze).
Rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma – HCC) powstaje zazwyczaj w marsko zmienionej wątrobie. Należy do jednej z głównych przyczyn śmiertelności u pacjentów ze skompensowaną marskością tego narządu. Rzadko zdarza się, że HCC powstaje u chorych bez zwłóknienia wątroby, dlatego też charakterystyka kliniczna tej grupy chorych jest gorzej poznana. W ostatnim wydaniu Digestive and Liver Disease opublikowano pracę autorów włoskich, która porusza to ciekawe zagadnienie.
Autorzy dokonali analizy danych zawartych we włoskim rejestrze nowotworów wątroby (Italian Liver Cancer). W analizie uwzględnili dane kliniczne, leczenie oraz dane dotyczące przeżycia w grupie 3027 chorych z HCC wprowadzonych do bazy w okresie dwudziestu lat obserwacji.
Zidentyfikowano 52 chorych z HCC u pacjentów bez marskości wątroby (1,7% wszystkich przypadków HCC w rejestrze). U 42 chorych występowały inne przewlekłe choroby wątroby (np. przewlekłe zapalenie wątroby typu B, stłuszczenie wątroby), u 10 HCC rozwinął się bez jakiejkolwiek innej choroby tego narządu. Średni wymiar guza był w momencie diagnozy istotnie większy u chorych bez innej choroby wątroby w porównaniu z podgrupą, gdzie stwierdzano przewlekłą chorobę tego narządu (7,8 vs 4 cm). Podjęcie leczenia możliwe było u prawie 40% chorych, mediana czasu przeżycia wynosiła 26 miesięcy, a odsetek 5-letnich przeżyć wyniósł 23,7%.
Autorzy podkreślają, że HCC u chorych bez marskości wątroby należą do rzadkości. Prawie nigdy HCC nie pojawia się u pacjentów bez jakiejkolwiek choroby wątroby. W tej grupie chorych stopień zaawansowania HCC w momencie rozpoznania jest szczególnie wysoki, a rokowanie jest niepomyślne.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe