GASTROENTEROLOGIA
Choroby trzustki i dróg żółciowych
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rośnie częstość zachorowań i liczba zgonów z powodu raka trzustki

Źródło: www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30347-4/fulltext
Autor: Alicja Kostecka |Data: 31.10.2019
 
 
Rak trzustki jest jednym z najtrudniejszych do wyleczenia nowotworów. W Polsce wskaźnik przeżyć 5-letnich oscyluje wokół 5%. Jak podają zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zaledwie w około 20–30% przypadków jest możliwe podjęcie próby radykalnego leczenia operacyjnego, a 5-letnie przeżycia u tych pacjentów nie przekraczają 20%. Głównymi czynnikami ryzyka zachorowania są, otyłość, brak aktywności fizycznej oraz palenie tytoniu - wzrost częstości tych zjawisk przekłada się niestety na wzrost liczby zachorowań w skali globalnej.
Na łamach The Lancet Gastroenterology & Hepatology opublikowano wyniki analizy dotyczącej zachorowań na raka trzustki. Dane pochodzą z The Global Burden of Diseases, szeroko zakrojonego badania epidemiologicznego opisującego śmiertelność i zachorowalność na poważne choroby, urazy i czynniki ryzyka dla zdrowia na poziomie globalnym, krajowym i regionalnym; badanie śledzi powyższe trendy od 1990 roku.

W 2017 r. na całym świecie odnotowano 448 000 przypadków raka trzustki, z czego nieznaczna większość (232 000) dotyczyły mężczyzn. Odnotowano wzrost częstości zachorowań w ciągu ostatnich 27 lat - standaryzowany według wieku wskaźnik zapadalności wyniósł 5,0 na 100 000 osobolat w 1990 r. i wzrósł do 5,7 w roku 2017. Odnotowano aż 2,3-krotny wzrost liczby zgonów, ze 196 000 w 1990 roku do 441 000 w 2017. Liczba zgonów osiągnęła najwyższy poziom w grupie wiekowej 65–69 lat w przypadku mężczyzn i 75–79 lat w przypadku kobiet . Ujednolicone pod względem wieku zgony z powodu raka trzustki na całym świecie były głównie związane z paleniem (21,1%), wysokim poziomem glukozy w osoczu na czczo (8,9%) i wysokim wskaźnikiem masy ciała (6,2%).
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe