GASTROENTEROLOGIA
Choroby jelita cienkiego i grubego – w tym IBS
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ palenia papierosów na przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna

Źródło: To N, Gracie DJ, Ford AC. Systematic review Wit meta-analysis: the adverse effects of Tobacco smoking on the natural history of Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2016 PE/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 07.03.2016
 
 
Na łamach czasopisma Alimentary Pharmacology and Therapeutics opublikowano wyniki ciekawej meta-analizy, dotyczącej wpływu palenia tytoniu na przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC). Celem pracy było podsumowanie aktualnych danych na ten temat. Większość prac dotychczas sugerowała niekorzystny wpływ palenia na przebiec ChLC, ale, jak pokazują ostatnie doniesienia, świadomość tego faktu wśród pacjentów jest zaskakująco niska.
Autorzy dokonali krytycznej oceny prac, opublikowanych do lipca 2015 roku, zamieszczonych w bazach MEDLINE, EMBASE i EMBASE classic. Zidentyfikowano 33 badania obserwacyjne, oceniające związek palenia tytoniu z takimi parametrami, jak częstość zaostrzeń czy konieczność podejmowania leczenia operacyjnego ChLC. W porównaniu do osób niepalących, wśród palaczy tytoniu odnotowano większy iloraz szans (ang. odds ratio – OR) zaostrzenia choroby (OR 1.56; 95%CI 1.21-2.1), zaostrzenia choroby po leczeniu operacyjnym (OR 1.97; 95%CI 1.36-2.85), konieczności pierwszej operacji (OR 1.68; 95%CI 1.33-2.12) oraz konieczności kolejnej operacji (OR 2.17; 95%CI 1.63-2.89). Wykazano także, że zaprzestanie palenia tytoniu powoduje, że wartości OR dotyczące wskazanych powyżej parametrów spadają, wpływając korzystnie na przebieg ChLC.
Autorzy konkludują, że dysponujemy silnymi dowodami na zdecydowanie negatywny wpływ palenia tytoniu na przebieg ChLC. Należy dołożyć wszelkich starań, by zmniejszyć odsetek osób palących wśród chorych z ChLC, ponieważ może to w sposób istotny poprawić rokowanie oraz zmniejszyć koszty opieki nad tą grupą pacjentów.
 
Patronat naukowy portalu:
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe