Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wykrywanie raka jelita grubego u pacjentów z zapalnymi chorobami jelit
Źródło: DM/www.nature.com/articles/s41395-018-0354-7
Autor: Alicja Kostecka |Data: 29.10.2018
 
 
Choroby zapalne jelit wiążą się z podwyższonym ryzykiem nowotworzenia. Z tego względu dokonano metaanalizy oceniającej skuteczność nadzoru endoskopowego u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna w diagnozowaniu i zmniejszaniu śmiertelności z powodu raka jelita grubego. Jej wyniki ukazały się na łamach The American Journal of Gastroenterology.
Analizie poddano badania których celem była ocena skuteczności kontroli endoskopowych w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Najważniejszym z ocenianych parametrów okazała się szybkość wykrycia nowotworu; ocenie poddano także wykrywanie wczesnych (A lub B w klasyfikacji Dukesa) w porównaniu do późnych (Dukes C lub D) postaci raka, a także śmiertelność z jego powodu.

Ostatecznie uwzględniono pięć badań obserwacyjnych, które łącznie objęły 7199 pacjentów. Stwierdzono istotnie wyższy wskaźnik wykrycia raka w grupie poddanej nadzorowi (3,2%, 135/4256) w porównaniu z grupą kontrolną (1,8% 53/2895; OR 0,58, p<0,001). Ponadto w czterech badaniach stwierdzono istotnie niższy odsetek zgonów związanych z rakiem jelita grubego w grupie poddawanej kolonoskopii (8,5%, 15/176) w porównaniu do grupy bez nadzoru (22,3%, 79/354; OR 0,36, p=0,002).

W dwóch kolejnych badaniach wykazano istotnie wyższą częstość wykrywania wczesnych postaci raka przy kontroli endoskopowej (15,5%, 17/110) w porównaniu do grupy pozbawionej takiej kontroli (7,7%, 9/117; OR 5,40, p=0,009). W jednym z badań nadzór wiązał się z niższym ryzykiem kolektomii (36,3%, 33/91) w porównaniu do braku nadzoru (53,7%, 51/95; OR 0,49). Badacze wykazali, że kontrola za pomocą kolonoskopii powoduje spadek ryzyka rozwoju raka jelita grubego o 42% i śmiertelności o 64% w analizowanej grupie pacjentów.
.
 
Patronat naukowy portalu:
prof. Grażyna Rydzewska, Kierownik Kliniki Gastroenterologii CSK MSWiA
Redaktor prowadzący:
Dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe