Wyślij
Udostępnij:
 
 

109 mld zł na zdrowie w 2020 roku

Źródło: Kancelaria Premiera
Autor: Alicja Kostecka |Data: 28.08.2019
 
 
Tagi: budżet, zdrowie
Wydatki na ochronę zdrowia w 2020 r. przekroczą 5 proc. PKB - zakłada rządowy projekt budżetu na 2020 r.
Premier Mateusz Morawiecki na powiedzeniu Rady Ministrów poinformował, że projekt budżetu na 2020 r., po raz pierwszy od lat, zakłada brak deficytu przez zrównoważenie wydatków i dochodów na poziomie 429,5 mld zł .

Wydatki na służbę zdrowia mają przekroczyć 5 proc. PKB, czyli na zdrowie wydamy ponad 109 mld zł. Z kolei wydatki na cele społeczne mają być ponad 3,5-krotnie wyższe niż w 2014 r., wyniosą one ponad 66 mld zł.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Morawiecki zapewnił, że w budżecie na 2020 r. zapewnione są środki na cele społeczne.

W ramach limitu wydatków budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu w polityce społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w polityce prorodzinnej.

Zakłada się m. in.:

* finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego,
* finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
* realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,
* wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
* realizację rządowego programu „Dobry start” – wsparcie finansowe w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
* waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24%,
* zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową (zaplanowano o około 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.),
* zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
* dalszy wzrost wydatków na zdrowie, przekraczający 5% PKB na poziomie 109 mld zł
* finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
* zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,
* realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
* realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
* realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu do końca sierpnia trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Następnie ponownie zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe