Wyślij
Udostępnij:
 
 
Administratorami danych związanych z rejestrami będą podmioty, które prowadzą te rejestry
 
Działy: Aktualności
Zmiany przewiduje projekt noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który we wtorek (13 czerwca) przyjął rząd. Rejestry są wykorzystywane między innymi w działalności naukowej.
- Obecnie minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne (lub zlecać ich prowadzenie) podmiotom leczniczym oraz jednostkom podległym lub nadzorowanym przez resort - informuje Polska Agencja Prasowa i cytuje komunikat Centrum Informacyjnego Rządu: - W praktyce, w większości przypadków, minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ich funkcjonowaniu.

Projekt ma to zmienić.

Na żądanie ministra podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów. Zaproponowano również, by prowadzenie rejestrów medycznych można było powierzyć także Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Płatnik ma być też administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM-NFZ. RUM-NFZ to system teleinformatyczny, który między innymi przetwarza dane o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie NFZ będzie przekazywał nieodpłatnie ministrowi zdrowia, na jego wniosek, dane zawarte w systemie RUM-NFZ.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe