Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Ile złożono wniosków o świadczenie kompensacyjne za NOP-y

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 15.03.2022
 
 
440 wniosków o świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych wpłynęło od 12 lutego 2022 r. do RPP w związku z wystąpieniem u pacjentów działań niepożądanych po podaniu szczepionek przeciw COVID-19.
– Tak duże zainteresowanie pacjentów, mimo krótkiego czasu od rozpoczęcia obowiązywania nowej regulacji, najlepiej dowodzi, że było to rozwiązanie oczekiwane i potrzebne. Tryb administracyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zapewnienie wsparcia finansowego pacjentom, którzy doznali szkody w związku ze szczepieniem czy – patrząc w przyszłość – udziałem w badaniach klinicznych lub procesem leczenia – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, którego biuro przyjmuje wnioski, cytowany przez „Rzeczpospolitą”. Chmielowiec przypomina, że w pierwszym roku działania Fundusz obejmie szczepienia przeciwko COVID-19, które były realizowane od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku. Od 2023 roku Fundusz obejmie wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Bartłomiej Chmielowiec informuje jednocześnie, że ponad 15 proc. złożonych wniosków związanych jest z wystąpieniem reakcji anafilaktycznych bezpośrednio po podaniu szczepionki. Pozostałe dotyczą pacjentów, u których rozpoznano np. zaburzenia układu nerwowego czy zaburzenia naczyniowe, serca i krwi.

Ekspert wylicza, że spośród złożonych wniosków 61,9 proc. dotyczy szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Vaxzevria (Astra Zeneca) to 25,4 proc, Spikevax (Moderna) – 7 proc., a Janssen (Johnson & Johnson) – 5,7 proc.

Najwięcej wniosków pochodziło z województwa mazowieckiego (16,3 proc.), pomorskiego (11 proc.) i małopolskiego (10,6 proc.), najmniej – z podlaskiego (1,6 proc.).

O świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych ubiegają się najczęściej osoby w grupie wiekowej 61–70 lat, najmniej wniosków dotyczy dzieci.

– Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta prowadzą postępowania, gromadząc dokumentację niezbędną do rozpatrzenia wniosków, a jeśli wnioski są niekompletne – zwracają się o ich uzupełnienie. Sprawy opiniuje działający przy Rzeczniku Zespół ds. Świadczeń, w skład którego weszli doświadczeni lekarze specjaliści. Ich zadaniem jest stwierdzenie, czy pacjent doznał działania niepożądanego, które zostało wymienione w charakterystyce danej szczepionki, co jest jednym z warunków przyznania świadczenia – informuje „Rzeczpospolita”.

Ile – za co?
Przypomnijmy – osoby, które doznały wstrząsu anafilaktycznego, mogą liczyć na świadczenie w wysokości:
– 3000 zł, gdy udzielono pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć,
– 10 000 zł, jeśli pacjent wymagał hospitalizacji trwającej do 14 dni.

W pozostałych przypadkach świadczenie kompensacyjne zostanie przyznane tylko wtedy, gdy pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni. Hospitalizacja ta musi być jednak związana z działaniem niepożądanym szczepionki wymienionym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Wysokość świadczenia wyniesie wówczas, proporcjonalnie do okresu hospitalizacji:
– za 14–30 dni hospitalizacji – 10 000–20 000 zł,
– za 31–50 dni hospitalizacji – 21 000–35 000 zł,
– za 51–70 dni hospitalizacji – 36 000–50 000 zł,
– za 71–90 dni hospitalizacji – 51 000–65 000 zł,
– za 91–120 dni hospitalizacji – 66 000–89 000 zł.

Jeśli hospitalizacja trwała powyżej 120 dni, ustawa przewiduje z tego tytułu kwotę 100 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku:
– zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł,
– innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł,
– hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł,
– hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne może również obejmować zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub pobytu w szpitalu, do wysokości 10 000 zł (w takim przypadku trzeba przedstawić kopie dokumentacji leczenia lub rehabilitacji wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione koszty). Łączna suma świadczenia kompensacyjnego nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Kwota świadczenia wypłacanego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych jest zwolniona z podatku dochodowego.

Przyznane świadczenie kompensacyjne jest zaliczane na poczet zadośćuczynienia lub odszkodowania w postępowaniu cywilnym związanym z wystąpieniem działań niepożądanych po podanej szczepionce albo podanych szczepionkach.

Przeczytaj także: „Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych” i „Jednogłośnie w Senacie – w sprawie Funduszu Kompensacyjnego”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.