Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

KPO wysłany do Unii Europejskiej – w dokumencie sporo o centralizacji szpitali

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przesłało Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej. 498-stronicowy dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. W dokumencie zapowiedziano centralizację – między innymi „utworzenie profesjonalnego korpusu menedżerskiego i restrukturyzacyjnego”.
MFiPR pochwaliło się wysyłką planu na swojej stronie internetowej. Opublikowano zdjęcie, na którym widoczny jest wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, siedzący przy komputerze. Zacytowano jego wypowiedź.

– Fundusz Odbudowy ma wesprzeć przywracanie odporności gospodarki oraz przygotować ją na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Dlatego tak ważne jest, by te pieniądze z niego jak najszybciej zaczęły „pracować”. W lipcu 2020 r. podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, został uzgodniony pakiet odbudowy o wartości 750 mld euro. Od tego czasu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z innymi resortami, samorządowcami, przedsiębiorcami, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy. Wynik wielomiesięcznych prac przekazaliśmy Komisji Europejskiej – ocenił wiceminister Buda.

Co z wypracowanego planu dotyczy zdrowia – i ile będzie na nie pieniędzy?

Na „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” przewidziano 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej – łącznie 4,5 mld euro. To stanowi 12,6 proc. wszystkich planowanych wydatków w KPO.

W dokumencie zapisano, że zmiana w zdrowiu ma głównie dotyczyć szpitali. Podkreślono, że „wskazane jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w sektorze szpitalnym” i to, że szpitale miałyby otrzymać 150 mln euro zwrotnych pożyczek, głównie na modernizację i zakup sprzętu. Ale wcześniej mają być zreformowane. Jak? Do KPO wpisano zapowiadane już zmiany ‒ czyli centralizację.

– Reforma sektora szpitalnictwa w Polsce będzie ustanowiona na podstawie rozwiązań ustawowych – projektowana jest ustawa dotycząca restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, wskazująca mechanizmy reorganizacji podmiotów leczniczych – i obejmująca całościowe podejście do zmian restrukturyzacyjnych w połączeniu ze wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad szpitalami, co posłuży wdrożeniu skutecznych mechanizmów poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową. Reforma będzie polegać na restrukturyzacji szpitali publicznych, w tym finansowaniu inwestycji, poprawie jakości zarządzania szpitalami publicznymi oraz reorganizacji systemu leczenia szpitalnego. Jej celem będzie podniesienie jakości i dostępności usług zdrowotnych między innymi poprzez trwałą poprawę sytuacji finansowej szpitali publicznych oraz procesów nadzorowania i zarządzania tymi jednostkami. Konieczne jest wsparcie infrastrukturalne ze środków KPO jako uzupełnienie i komplementarne wsparcie wprowadzanych reform i reorganizacji. Inwestycje wspierać będą modernizację i wyposażenie w nowoczesną infrastrukturę podmiotów leczniczych – zapisano w dokumencie.

Zapowiedziano także prace komisarzy w placówkach, w których wymagana jest restrukturyzacja. Poza tym zapisano „wprowadzenie w szpitalach sprofesjonalizowanej kadry zarządzającej” i „utworzenie profesjonalnego korpusu menedżerskiego i restrukturyzacyjnego”. Wyjaśniono, że chodziłoby o certyfikaty umiejętności kadry zarządzającej, a także budowę potencjału kadrowego korpusu restrukturyzacyjnego. Włączona w te działania miałaby być Agencja Rozwoju Szpitali ‒ nowa instytucja, która zajmowałaby się restrukturyzacją placówek medycznych. Zaproponowano także „dostosowanie infrastruktury, które może być związane z koniecznością zmiany profilu działalności podmiotu leczniczego w części lub w całości w sposób, który nie ograniczy dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ani nie obniży jakości udzielanych świadczeń”. Zmiana profilu miałaby się przyczynić do zwiększenia efektywności poszczególnych podmiotów w systemie ochrony zdrowia oraz dostępności do świadczeń, na które jest duże zapotrzebowanie.

Udostępniamy dokument.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Krajowy Plan Odbudowy.

Przeczytaj także: „Za mało pieniędzy na zdrowie w KPO”, „Bogna Cichowska-Duma o uwagach do Krajowego Planu Odbudowy” i „Beata Małecka-Libera pytała o Krajowy Plan Odbudowy”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.