Wyślij
Udostępnij:
 
 
Łuszczyca zwiększa ryzyko miażdżycy
Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 18.10.2016
 
 
Osoby chorujące na łuszczycę charakteryzują się wysokim odsetkiem zapadalności na subkliniczną miażdżycę naczyń krwionośnych związaną ze stopniem zwapnienia tętnic wieńcowych, podobnym do tego obserwowanego u pacjentów z cukrzycą typu 2.
W rzeczywistości umiarkowana lub ciężka łuszczyca stanowi silniejszy czynnik predykcyjny zwapnienia naczyń niż cukrzyca typu 2, jak podaje JAMA Detamatology cytowany przez Medscape. Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na łuszczycę i cukrzycę typu 2 jest podobne. Ciężkie zwapnienie naczyń było pięć razy bardziej powszechne u pacjentów z łuszczycą i cukrzycą typu 2 niż u osób zdrowych.

Naukowcy porównali stopnie zwapnienia CAC u 387 osób, w tym u 129 pacjentów z łuszczycą I bez cukrzycy typu 2, u 129 pacjentów z cukrzycą bez łuszczycy lub innych chorób zapalnych i u 129 zdrowych osób. Ponad 90 procent uczestników w każdej z tych trzech grup pochodziło z rasy białej, było średnio w wieku 51-52 lat. Żaden pacjentów nie miał w wywiadzie choroby wieńcowej.

Rozpowszechnienie nadciśnienia było większe u osób z cukrzycą typu 2 ( 55 procent w porównaniu do 38 procent u chorych z łuszczycą). Podobnie średni obwód pasa był większy u osób z cukrzycą niż w grupie łuszczycowej. Występowanie zaburzeń gospodarki lipidowej było jednak bardziej powszechne u chorych z łuszczycą ( 82,9 procent versus 62,8 proc).

Stopnie zwapnienia były wyższe zarówno u osób z łuszczycą jak i cukrzycą w porównaniu do grupy kontrolnej. Im więcej było tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z łuszczycą, tym wyższy był stopień zwapnienia. Podobne wyniki zaobserwowano w grupie z cukrzycą typu 2.
Jednakże korelacja pomiędzy CAC a innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego oraz kardiometabolicznego była silniejsza u osób z łuszczycą niż u chorych na cukrzycę typu 2. To odkrycie okazało się prawdziwe przy czynnikach ryzyka nadciśnienia, syndromu metabolicznego, obwodu pasa, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, 10-letniego ryzyka na bazie Framingham Risk Score, poziomu cholesterolu oraz glukozy we krwi.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazano silniejszą korelację między stopniem CAC a paleniem tytuniu, triglicerydami, regularnym wysiłkiem fizycznym oraz poziomami cholesterolu o bardzo niskiej gęstości lipoprotein.

Zdaniem badaczy chorzy na łuszczycę i cukrzycę typu 2 charakteryzują się podobnymi profilami ryzyka sercowo-naczyniowego, które predystynują tych pacjentów do rozwoju miażdżycy w stosunkowo młodym wieku.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe