Prof. Wojciech Załuska przewodniczącym KRAUM

Udostępnij:

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Załuska został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

KRAUM koordynuje wspólne działania i opracowuje stanowiska rektorów, wyraża opinie w sprawach związanych z kształceniem przed- i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych podejmuje działania zmierzające do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych, a także reprezentuje wspólne interesy i podejmuje działania prowadzące do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności klinicznej, dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej.

KRAUM obraduje cyklicznie i jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jej celem jest umocnienie współpracy między 15 członkami (uczelniami) wchodzącymi w jej skład.

Prof. Wojciech Załuska jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2001 roku, zaś tytuł profesora – w roku 2005. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistą w zakresie nefrologii, zdrowia publicznego, hipertensjologii oraz transplantologii klinicznej. Prof. Wojciech Załuska był kilkukrotnym stypendystą w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Niemczech i USA. W kwietniu 2024 r. został wybrany na drugą kadencję na stanowisku rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.