NEUROLOGIA
Depresja
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Częstość występowania późnych dyskinez u pacjentów z depresją psychotyczną

Źródło: The Incidence of Tardive Dyskinesia in the Study of Pharmacotherapy for Psychotic Depression. Blumberger DM, Mulsant BH, Kanellopoulos D, Whyte EM, Rothschild AJ, Flint AJ, Meyers BS. J Clin Psychopharmacol. 2013 Jun;33
Autor: Marzena Jaskot |Data: 10.06.2013
 
 
Badacze Blumberger i wsp. opublikowali badanie porównujące występowanie TD u młodszych i starszych pacjentów z rozpoznaniem epizodu depresji z objawami psychotyczymi.
Późne dyskinezy (ang. tardive dyskinesia, TD) są objawem ubocznym stosowania leków neuroleptycznych, a jako czynnik ryzyka ich występowania podaje się między innymi starszy wiek i obecność zaburzeń nastroju. Badacze Blumberger i wsp. w Journal Clinical of Psychopharmacology opublikowali badanie porównujące występowanie TD u młodszych i starszych pacjentów z rozpoznaniem epizodu depresji z objawami psychotyczymi. Pacjenci włączeni do analiz brali udział w 12 tygodniowym badaniu porównującym skuteczność stosowania olaznapiny + sertraliny vs olaznapiny + placebo. W badaniu wzięło udział 259 osób którzy w czasie baseline, orax w 4, 8 i 12 tygodniu leczenia mieli przeprowadzoną ocenę występowania objawów pozapiramidowych za pomocą skali AIMS (ang. Abnormal Involuntary Movement Scale). Badacze porównali występowanie TD w grupie osób w wieku 60 lat lub starszych oraz w grupie pacjentów poniżej 60 r.ż. Rozpowszechnienie późnych dyskinez w badanych grupach różniło się w zależności od stosowanych kryteriów i wynosiła 1.2%-8.9%. Wystąpienie późnych dyskinez oceniane jako niepożądane zdarzenie kliniczne było obserwowane tylko w 1 przypadku (0,4%). Starsi pacjenci (powyżej 60 r.ż) mieli wyższy poziom występowania TD w momencie włączenia do badania (baseline), jednakże częstość ich występowania u osób młodszych i starszych nie była istotna statystycznie. Częstość występowania TD była stosunkowo niska w obu badanych grupach pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych z objawami psychotycznymi leczonych olanzapiną.

Bibliografia dla zainteresowanych:
1. Incidence of extrapyramidal symptoms and tardive dyskinesia in schizophrenia: thirty-six-month results from the European schizophrenia outpatient health outcomes study. J Clin Psychopharmacol. 2010
2. Use of antidepressant drugs in schizophrenic patients with depression. Encephale. 2006
3. Incidence of tardive dyskinesia and tardive dystonia in African Caribbean patients on long-term antipsychotic treatment: the Curaçao extrapyramidal syndromes study V. J Clin Psychi-atry. 2006
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe