Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dermatoza arteficjalna jednak związana z zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Sun Ch-F, Singh N, Tenzer MM, Kablinger AS. Factitious dermatitis in children and adolescents is highly comorbid with psychiatric disorders J Psychosom Res. 2023 Mar;166:111170. doi: 10.1016/j.jpsychores.2023.111170
Wśród lekarzy pierwszego kontaktu panuje przekonanie, że dzieci i młodzież z zaburzeniami dermatozy arteficjalnej wykazują zaburzenia psychiczne. Amerykański zespół badaczy postanowił sprawdzić tę tezę.
Dermatoza arteficjalna (DA), znana w literaturze anglojęzycznej jako factitious dermatitis (FD), jest schorzeniem z pogranicza dermatologii i psychiatrii. Są to zmiany skórne, wyglądające jak rzeczywiste dermatozy, ale prowokowane przez samego pacjenta. Mogą one przybierać różnorodny charakter – od często spotykanych nadżerek, ran, zadrapań, obrzęków, po guzki, pęcherze i ogniska krwotoczne. Pacjenci wywołują te zmiany przy użyciu papierosów, chemikaliów, ostrych narzędzi. Zlokalizowane są w łatwo dostępnych, czasem umyślnie widocznych miejscach jak nogi i ramiona oraz twarz, przeważnie występują po jednej stronie ciała, w wycinku histopatologicznym brak objawów zapalnych.

Zespół amerykański postanowił sprawdzić, na ile prawdziwe jest powszechne u lekarzy pierwszego kontaktu mniemanie, że dzieci i młodzież z zaburzeniami dermatozy arteficjalnej wykazują zaburzenia psychiczne.

W tym celu przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe w okresie siedmiu lat (2016–2022), aby zmierzyć częstość występowania i stosunek ryzyka zaburzeń psychicznych u pacjentów w wieku poniżej 19 lat. Łącznie do analizy zaliczono 453 pacjentów. Wybrano do porównania pacjentów z rozpoznaną dermatozą arteficjalną, grupę kontrolną stanowili pacjenci zgłaszający się na regularne wizyty dermatologiczne, u których rozpoznano choroby skóry i tkanki podskórnej.

Stwierdzono, że u pacjentów z DA częściej diagnozowano zaburzenia lękowe (ryzyko względne [RR] 7,63), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (RR 6,20), zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (RR 4,90), depresje (RR 2,27), zaburzenia snu (RR 2,23), zaburzenia impulsywności (RR 2,20) i zaburzenia zachowania (RR 2,14) w ciągu jednego roku od rozpoznania FD.

Jak wynika z danych, w dużej mierze jest prawdziwe twierdzenie, że DA współistnieje z zaburzeniami psychicznymi, jedynie niewielka część tego typu zachowań jest związana z eksperymentalnymi działaniami dzieci i młodzieży.

Opracowanie: Marek Meissner

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.