NEUROLOGIA
Schizofrenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ekspozycja na leki neuroleptyczne a ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona

Źródło: Foubert-Samier A, Helmer C i Perez F. Past exposure to neuroleptic drugs and risk of Parkinson disease in an elderly cohort. Neurology 2012; 79(15):1615-1621.
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 29.10.2012
 
 
W prospektywnym badaniu przeprowadzonym z udziałem 2 991 osób starszych stosowanie pochodnych benzamidu i fenotiazyny było związane z ok. 3-krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona.
Wpływ leków przeciwpsychotycznych na receptory dopaminergiczne w obwodach ruchowych jąder podstawnych związany jest z występowaniem takich działań niepożądanych, jak drżenie i sztywność. Wiadomo, że neuroleptyki mogą w tym mechanizmie wzmacniać objawy np. zaczynającej się choroby Parkinsona (ChP). Foubert-Samier i wsp. zbadali w grupie osób starszych zależność między uprzednim przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych i występowaniem choroby Parkinsona. Badanie miało konstrukcję prospektywną, a wzięło w nim udział 2 991 osób. W trakcie 15 lat okresu obserwacyjnego ChP rozwinęła się u 117 pacjentów. Rozpoznanie ChP stawiał zespół ekspertów według ustalonej wcześniej procedury. Uwzględniając wpływ takich czynników, jak zawód i płeć, autorzy obliczyli, że ryzyko względne ChP u osób, które były leczone środkami takimi, jak sulpiryd, amisulpryd i tiapryd, wynosiło 3.65. Przyjmowanie pochodnych fenotiazyny było związane z 2.59-krotnym wzrostem ryzyka ChP. Foubert-Samier i wsp. podkreślili, że obserwacja została przeprowadzona w grupie osób starszych.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe