Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Indukcja napadu migreny za pomocą wazoaktywnego peptydu jelitowego

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: 10.1001/jamanetworkopen.2021.18543
Tagi: VIP, migrena, Dania, RCT
Na łamach JAMA Network Open ukazały się wyniki randomizowanego badania, w którym zastosowano wazoaktywny peptyd jelitowy (ang. vasoactive intestinal polypeptide – VIP) w indukcji napadów migreny.
Badanie przeprowadzono w Duńskim Centrum Bólów Głowy w Kopenhadze. Włączono do niego dorosłych pacjentów między 18. a 40. rokiem życia ważących od 50 do 90 kg, u których rozpoznano wcześniej migrenę bez aury i częstość ataków nie przekraczała sześciu na miesiąc. Uczestnicy badania byli randomizowani do otrzymywania dwugodzinnego dożylnego wlewu z VIP lub placebo w dwóch różnych dniach.

W sumie zrekrutowano 21 pacjentów w średnim wieku 26 lat, z czego znaczącą większość (17; 81 proc.) stanowiły kobiety. Po infuzji z VIP u 15 (71 proc.) pacjentów doszło do napadu migreny, podczas gdy jedynie u jednego (5 proc.) po podaniu placebo.

W opisach pacjentów napady bólu głowy po podaniu VIP przypominały wcześniejsze napady migreny.

Dwugodzinna podaż dożylna VIP może indukować napady migreny u pacjentów z wcześniej rozpoznaną migreną bez aury. Oznacza to, że w VIP może brać udział w patofizjologii napadów migrenowych, więc leki skierowane na szlak działania VIP mogą być w przyszłości potencjalnymi lekami przeciwmigrenowymi.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.