Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Korzyści, gdy tikagrelor nie występuje solo

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.09.2021
 
 
Najnowsze doniesienia sugerują, że korzyści ze stosowania tikagreloru przewyższają ryzyko w przypadku dodania go do kwasu acetylosalicylowego przez 30 dni po łagodnym lub umiarkowanym udarze niedokrwiennym mózgu lub przemijającym napadzie niedokrwiennym. Tak wynika z analizy THALES, opublikowanej w internecie przez European Stroke Organisation.
Główne badanie THALES, opublikowane w zeszłym roku, wykazało, że tikagrelor w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym zmniejsza ryzyko udaru lub zgonu w porównaniu z zastosowaniem wyłącznie kwasu acetylosalicylowego u pacjentów z ostrym udarem lub przemijającym napadem niedokrwiennym (TIA). Jednak połączenie zwiększyło również ryzyko poważnego krwotoku, prowadząc do niepewności, jak rezultaty należy przełożyć na praktykę kliniczną. Oceniono, że główne wyniki badania były trudne do interpretacji.

Naukowcy, weryfikując badanie, przyjrzeli się różnym podgrupom i nie stwierdzili żadnych znaczących interakcji. Nie było podgrupy, w której tikagrelor był zdecydowanie lepszy niż w całej populacji i nie było podgrup, w których tikagrelor zdecydowanie należało odrzucić.

Zwrócono jednak uwagę na pewne trendy w podgrupach. Jedna z nich – ta, która wykazała tendencję do mniejszych korzyści ze stosowania tikagreloru – obejmowała osoby w wieku powyżej 75 lat. Większe ryzyko krwotoku występowało właśnie u tych pacjentów bez takiego samego wzrostu korzyści. Zgromadzone wyniki nowej analizy pokazały, że wśród 11 016 pacjentów biorących udział w badaniu poważne zdarzenie wystąpiło u 5,3 proc. badanych w grupie stosującej tikagrelor z kwasem acetylosalicylowym i u 6,5 proc. osób w grupie stosującej wyłącznie kwas acetylosalicylowy (bezwzględna redukcja ryzyka 1,19%; 95% przedział ufności [CI] 0,31–2,07%).

Poważny krwotok (w tym krwotok śródczaszkowy [ICH] lub zgon) wystąpił u 0,4 proc. badanych w grupie stosującej oba preparaty i u 0,1% badanych w grupie stosującej sam kwas acetylosalicylowy (bezwzględny wzrost ryzyka, 0,29%; 95% CI, 0,10–0,48%). Przekładając bezwzględne różnice ryzyka na liczbę pacjentów, szacuje się, że leczenie 1000 pacjentów dwoma preparatami przez 30 dni zamiast samego kwasu acetylosalicylowego spowoduje zmniejszenie liczby poważnych zdarzeń niedokrwiennych o 12 przypadków oraz wzrost o trzy przypadki wystąpienia poważnych krwotoków. Eksperci podkreślają, że mamy wiele danych, które pokazują, że albo klopidogrel z kwasem acetylosalicylowym, albo tikagrelor z kwasem acetylosalicylowym powinny być stosowane u pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do takich terapii. Trzeba zebrać więcej danych – potrzebne są dalsze analizy.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.