NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Leki zawierające kofeinę a ryzyko krwotocznego udaru mózgu

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Źródło: Lee SM, Choi NK, Lee BC, i wsp. Caffeine-Containing Medicines Increase the Risk of Hemorrhagic Stroke. Stroke 2013; online ahead of print; doi: 10.1161/STROKEAHA.111.674077.
Tagi: udary mózgu
W badaniu kliniczno-kontrolnym opisującym przypadki 2820 osób wykazano, że przyjmowanie leków zawierających kofeinę było związane z ponad dwukrotnie podwyższonym ryzykiem krwotocznego udaru mózgu.
Lee i wsp. przeprowadzili badanie kliniczno-kontrolne, w którym ocenili zależność między przyjmowaniem leków zawierających kofeinę a ryzykiem krwotocznego udaru mózgu. Przeanalizowali oni informacje na temat 940 pacjentów z krwotocznym udarem mózgu, który nie był spowodowany urazem, oraz członków grup kontrolnych: ambulatoryjnej i szpitalnej (po 940 osób, łącznie 1880). Zbierane dane obejmowały leki stosowane w dwóch tygodniach poprzedzających udar mózgu lub moment badania. Iloraz szans (OR) wystąpienia krwotocznego udaru mózgu w grupie badanej względem grupy kontrolnej wyniósł 2.2. Iloraz szans był wyższy w podgrupie chorych z krwawieniem śródmózgowym (OR = 2.5). Autorzy dodatkowo obliczyli iloraz szans wystąpienia udaru krwotocznego u osób, które przyjmowały leki zawierające kofeinę, ale nie piły kawy. Wyniósł on 2.9. Lee i wsp. podkreślili, że stosowanie leków zawierających kofeinę było związane z podwyższonym ryzykiem zarówno krwawienia śródmózgowego, jak i krwotoku podpajęczynówkowego.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.