Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Padaczka a ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.07.2021
 
 
Coraz więcej danych wiąże padaczkę ze znacznie zwiększonym ryzykiem udaru, zawału mięśnia sercowego czy arytmii.
W dużym retrospektywnym badaniu kohortowym ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych było o 58% większe wśród pacjentów z padaczką leczonych lekami przeciwpadaczkowymi (LPP) w porównaniu z ich rówieśnikami bez zdiagnozowanej padaczki. Autorzy zauważają, że chociaż te odkrycia uzupełniają wyniki poprzednich badań nad ryzykiem sercowo-naczyniowym, pozostawiają pewne pytania, na które odpowiedzieć należy w przyszłości. Potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie, aby określić, jakie – jeśli w ogóle – skutki wywierają poszczególne leki. Wyniki zostały opublikowane online w piśmie „Epilepsia”.

Śmiertelność wśród pacjentów z padaczką jest wyższa niż w populacji ogólnej, a zdarzenia sercowo-naczyniowe związane z LPP mogą przyczynić się do tej różnicy. Wcześniejsze badania wykazały związek między LPP a zwiększonym ryzykiem udaru, zawału mięśnia sercowego i arytmii. Ponadto, leki przeciwpadaczkowe indukujące enzymy (większość to starsze leki) są związane z podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego. Jednak informacje dotyczące wpływu tych leków na zdarzenia sercowo-naczyniowe są ograniczone.
Na potrzeby badania przeanalizowano dokumentację z praktyk podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Walii. Zidentyfikowano pacjentów, u których zdiagnozowano padaczkę w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2017 r. Uczestnicy mieli co najmniej 18 lat i dostępne były ich dane co najmniej z 6 miesięcy przed i po dacie rozpoznania (n = 10 241; 52% mężczyzn; średni wiek 49,6). Naukowcy opisali również grupę kontrolną uczestników, u których nie zdiagnozowano padaczki (n = 35 145). Czterech pacjentów z grupy kontrolnej dopasowano do każdego pacjenta na podstawie wieku, płci, sytuacji społeczno-ekonomicznej i roku włączenia do badania. Łącznie 5819 z tych uczestników zostało dopasowanych do więcej niż jednego pacjenta, co dało łącznie 40 964 pacjentów kontrolnych.

Głównym wynikiem badania było poważne zdarzenie sercowo-naczyniowe, które badacze zdefiniowali jako zatrzymanie akcji serca, zawał mięśnia sercowego, udar, chorobę niedokrwienną serca, klinicznie istotną arytmię, chorobę zakrzepowo-zatorową, niewydolność serca w fazie początkowej lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dane o tych zdarzeniach uzyskano z dokumentacji medycznej i aktów zgonu. W grupie z padaczką 31% otrzymywało LPP indukujące enzymy, a 69% otrzymywało LPP nieindukujące enzymy. Pacjenci z padaczką częściej mieli niedowagę lub otyłość, cukrzycę, nadciśnienie i dyslipidemię. Ponadto częściej niż w grupie kontrolnej przebyli udar mózgu lub przepisano im leki przeciwpłytkowe, antykoagulanty lub statyny.
Wykazano, że 2115 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych wystąpiło w grupie z padaczką i stosowaniem LPP w średnim okresie obserwacji wynoszącym 6 lat. W grupie kontrolnej w okresie obserwacji trwającym średnio 7 lat wystąpiło 4457 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Współczynnik ryzyka (HR) dla zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród pacjentów wyniósł 1,47 w porównaniu z grupą kontrolną (95% CI; 1,45–1,50; p <0,001). Po dostosowaniu do zmiennych – takich jak wiek, płeć, problemy społeczno-ekonomiczne, palenie tytoniu, choroby współistniejące i współzmienne zależne od czasu – HR dla zdarzeń sercowo-naczyniowych wzrósł do 1,58 (95% CI; 1,51–1,63; p <0,001).

Zauważono, że chociaż wskaźnik masy ciała (BMI) jest czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, badacze nie byli w stanie uwzględnić go w analizie, ponieważ brakowało dużej części danych dotyczących tej zmiennej. Stwierdzono, że prawdopodobnie różnice w BMI mogą odpowiadać za pewien poziom zwiększonego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie chorych na padaczkę. Komentując badanie, Joseph Sirven, profesor neurologii w Mayo Clinic w Jacksonville na Florydzie, powiedział, że wyniki są zgodne z poprzednimi. – To kolejne przypomnienie, że podczas stosowania tych leków musimy zwracać uwagę na problemy sercowo-naczyniowe – powiedział.

– Chociaż zwiększone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z padaczką jest dobrze ustalone, pozostaje niejasne, czy jest to spowodowane głównie ryzykiem związanym z padaczką, czy ryzykiem związanym z leczeniem – podsumowują badacze. Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić wpływ częstości napadów i zespołu padaczki na ryzyko sercowo-naczyniowe.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe