Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Palacze papierosów elektronicznych zostaną objęci leczeniem uzależnienia

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Autor: Monika Stelmach |Data: 20.01.2022
 
 
Zmiany w programie profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POChP, dotyczą przede wszystkim rozszerzenia oferty dla wszystkich osób używających nikotyny, zarówno w formie tradycyjnych papierosów, jak i elektronicznych oraz innych tego typu wyrobów.
Projekt rozporządzenia modyfikuje wymagania, jakie muszą spełniać realizatorzy programu, oraz dostosowuje go do obecnych wymagań krajowego zdrowia publicznego. Jednym z ważniejszych elementów wprowadzanych zmian jest zwiększenie zakresu realizacji programu o opiekę specjalistyczną polegającą na pomocy w całkowitym ograniczeniu używania elektronicznych papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych.

Projekt rozporządzenia:
1) umożliwia wielokrotne podjęcie leczenia uzależnienia od nikotyny;
2) umożliwia prowadzenie terapii (indywidualnej i grupowej) przez psychologa posiadającego certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu;
3) umożliwia kontynuację udziału w programie pomimo zdiagnozowania dodatkowych innych chorób;
4) zapewnia wsparcie psychologiczne (indywidualne lub grupowe) dostępne dla wszystkich pacjentów, również tych zakwalifikowanych do farmakoterapii.

Oferta będzie skierowana do wszystkich osób używających nikotyny, zarówno w formie wyrobów tytoniowych, jak i elektronicznych papierosów.

Jak zauważają autorzy projektu, wiele krajów europejskich wdrożyło programy pomocy osobom uzależnionym, którzy pragną podjąć próbę zaprzestania palenia. W Wielkiej Brytanii istnieje 170 placówek leczących zespół uzależnienia od tytoniu, pokrywających obszar całego kraju. Program jest realizowany w przychodniach oraz aptekach (farmaceuci odbywali kurs z zakresu pomocy osobom uzależnionym). Pacjentom oferowane jest intensywne wsparcie indywidualne oraz grupowe. Poradnictwa udziela głównie specjalnie szkolony doradca (m.in. psycholog, pielęgniarka, terapeuta, pracownik socjalny). Bezpłatnie leki oferowane są pacjentom o najniższych dochodach (będących na zasiłku), pozostali otrzymują leki, za które płacą ryczałt w wysokości 8,60 funta na 2 tygodnie (dla porównania paczka papierosów kosztuje średnio 8,80 funta).

Kraje skandynawskie programy leczenia uzależnienia od tytoniu szeroko kierują do obywateli – w ich ramach są pomoc lekarza, medialne kampanie ogólnokrajowe promujące rzucanie palenia, zaangażowanie pracodawców.

Większość krajów, zgodnie z zaleceniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, zapewnia również pomoc telefonicznych poradni dla palaczy (ang. Quitline), które wspierają istniejące programy pomocy osobom palącym.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny na stronach RCL: „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych”.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.