Specjalizacje, Kategorie, Działy

Przewaga wysoko efektywnych terapii (HET) nad leczeniem eskalacyjnym w stwardnieniu rozsianym

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 16.11.2022
 
 
Wśród neurologów zwiększa się świadomość, że rozpoczęcie leczenia stwardnienia rozsianego od wysoko efektywnych leków (HET) jest bardziej korzystne niż podejście eskalacyjne. Podstawą strategii zastosowania HET jako terapii pierwszego wyboru jest coraz większa liczba doniesień naukowych wskazujących na lepsze długoterminowe efekty.
Pierwotne przekonanie o stosowaniu schematu eskalacyjnego w leczeniu stwardnienia rozsianego, czyli rozpoczynania od leków o umiarkowanej skuteczności, dotychczas argumentowano długotrwałym bezpieczeństwem terapii, mimo mniejszej skuteczności tych leków. W ostatnich latach pojawiły się jednak terapie o wysokiej skuteczności, których bezpieczeństwo nie różni się istotnie od bezpieczeństwa leków podstawowych1. Co więcej, wcześnie zastosowane HET dają szansę na zatrzymanie rozwoju choroby u ok. 80 proc. pacjentów2.

Możliwość zastosowania wysoko efektywnych leków jako terapii pierwszego wyboru jest zgodna zarówno ze standardami europejskich instytucji naukowych: the European Committtee for Treatment and Research in MS (ECTRIMS) czy The European Academy of Neurology (EAN), jak i ze wskazaniami zapisywanymi w charakterystykach produktów leczniczych (ChPL). Konieczność wdrożenia HET od momentu diagnozy wyrazili także polscy eksperci w stanowisku w sprawie miejsca wysoko efektywnych terapii w modelu leczenia SM3.

– Wprowadzenie nowych efektywnych i bezpiecznych leków, takich jak ofatumumab, powinno być rekomendowane we wczesnym stadium choroby. Osiągnięcie stanu braku klinicznej i radiologicznej aktywności choroby, tzw. NEDA (ang. no evidence of disease activity) jest znacznie bardziej prawdopodobne u pacjentów stosujących HET niż u tych, u których wdrożono leki o umiarkowanej skuteczności. Potrzebna jest aktualizacja wytycznych dotyczących stosowania leków modyfikujących przebieg choroby, w których promowano by stosowanie HET od momentu diagnozy – podsumowuje prof. dr hab. n. med. Waldemar Brola, ordynator Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Końskich.

1. Brola W., Stępień A., Kułakowska A., Optymalizacja leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce na przykładzie ofatumumabu, Pol. Przegl. Neurol 2022;18(3):163-168, dostęp: Optymalizacja leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce na przykładzie ofatumumabu | Brola | Polski Przegląd Neurologiczny (viamedica.pl)
2. Ontaneda D., Tallantyre El, Kalincik T. et al., Early highly effective versus escalation treatment approaches in relapsing multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2019; 18(10): 973–980, doi: 10.1016/S1474-4422(19)30151-6, indexed in Pubmed: 31375366.
3. Selmaj K., Słowik A., Rejdak K., Kułakowska A., Bartosik-Psujek H., Adamczyk-Sowa A., Stanowisko polskich ekspertów klinicznych w sprawie miejsca wysoko efektywnych terapii w modelu leczenia stwardnienia rozsianego, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, 2022, dostęp: Stanowisko polskich ekspertów klinicznych w sprawie miejsca wysoko efektywnych terapii w modelu leczenia stwardnienia rozsianego | ptneuro.plPartnerem materiału jest Novartis.
PL2211092297
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.