NEUROLOGIA
Zaburzenia lękowe
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Ryzyko prób samobójczych u osób z zaburzeniami lękowymi - badanie prospektywne

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Izabela Żmijewska
|
Źródło: Prospective study of risk factors for suicidal behavior in individuals with anxiety disorders. Uebelacker LA, Weisberg R, Millman M, Yen S, Keller M. Psychol Med. 2012 Nov 9:1-10
Zaburzenia lękowe są jednymi z częściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego i mogą w istotny sposób zwiększać ryzyko prób samobójczych. Nadal jednak niewiele jest informacji na temat czynników predykcyjnych zwiększonego ryzyka samobójstw w tej grupie chorych.
Celem badania Uebelacker i wsp. była ocena czy określony podtyp zaburzeń lękowych lub współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych oraz czynniki psychospołeczne takie jak: jakość pracy czy poziom funkcjonowania społecznego mogą zwiększyć ryzyko występowania w przyszłości prób samobójczych u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń lękowych. W badaniu o charakterze prospektywnym (12 lat) wzięło udział 676 osób z rozpoznaniem zaburzeń lękowych postawionym zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi. Uzyskane wyniki wykazały, iż występowanie zaburzeń takich jak: zespół stresu pourazowego, zaburzenia depresyjne, padaczka, zespoły bólowe były związane z krótszym okresem do wystąpienia próby samobójczej w przyszłości. Również czynniki takie jak: zła praca oraz niski poziom funkcjonowania społecznego były istotnym czynnikiem ryzyka podejmowania prób samobójczych. Nie stwierdzono istnienia niezależnego czynnika wśród różnych typów zaburzeń lękowych, który mógłby być swoistym predyktorem przyszłych prób samobójczych. Zaburzenia nastroju i występujące w przeszłości próby samobójcze wydają się być najistotniejszym czynnikiem predykcyjnym prób samo-bójczych w przyszłości u osób z rozpoznaniem zaburzeń lękowych.

Bibliografia dla zainteresowanych

1. Predicting future suicide attempts among depressed suicide ideators: a 10-year longitudinal study. J Psychiatr Res. 2012
2. A population-based longitudinal study of risk factors for suicide attempts in major depressive disorder. J Psychiatr Res. 2010
3. The concept of post-traumatic mood disorder and its implications for adolescent suicidal behavior. Minerva Pediatr. 2008
4. Prevention of suicide and attempted suicide in Denmark. Epidemiological studies of suicide and intervention studies in selected risk groups. Dan Med Bull. 2007
5. Anxiety disorders and risk for suicidal ideation and suicide attempts: a population-based longitudinal study of adults. Arch Gen Psychiatry. 2005
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.