NEUROLOGIA
Choroba afektywna dwubiegunowa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stosowanie risperidonu u dzieci z wczesną chorobą dwubiegunową i wysokim współwystępowaniem ADHD bardziej skuteczne niż stosowanie litu lub kwasu walproinowego – Wyniki badania TEAM

Źródło: Treatment Moderators and Predictors of Outcome in the Treatment of Early Age Mania (TEAM) Study. Vitiello B, Riddle MA, Yenokyan G, Axelson DA, Wagner KD, Joshi P, Walkup JT, Luby J, Birmaher B, Ryan ND, Emslie G, Robb A, Tillman R. J Am Acad Child Adoles
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 17.09.2012
 
 
Badacze Vitiello i wsp. w Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry opublikowali wyniki badania TEAM (ang. Treatment of Early Age Mania) wykazując, iż stosowanie risperidonu u dzieci z wczesną chorobą dwubiegunową i wysokim współwystępowaniem ADHD jest bardziej skuteczne niż stosowanie litu czy też kwasu walproinowego.
Badanie TEAM jest wieloośrodkowym, 8-o tygodniowym, randomizowanym badaniem porównującym skuteczność stosowania risperidonu, litu oraz kwasu walproinowego w leczeniu wczesnej manii. W badaniu wzięło udział 279 pacjentów, w wieku 6 do 15 lat, z rozpoznaniem choroby dwubiegunowej (aktualnego epizodu manii bądź epizodu mieszanego) zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi DSM-IV. W badaniu do oceny klinicznej zastosowano ustrukturalizowany kwestionariusz oceny K-SADS (ang. Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, K-SADS) oraz skalę KMRS (ang. Mania Rating Scale, KMRS). Wyniki wykazały, iż risperidon był bardziej skuteczny niż lit i kwas walproinowy u badanych pacjentów (wskaźnik poprawy w różnych ośrodkach badawczych: risperidonu vs lit wynosił od 1.2-8.3, risperidon vs kwas walproinowy 1.3-10.5, wskaźnik poprawy risperidon vs lit u pacjentów z rozpoznaniem ADHD wynosił 2.1 oraz 1,0 dla pacjentów bez ADHD). Wykazano iż, starszy wiek oraz mniej nasilone objawy ADHD były związane z lepszą poprawą kliniczną mierzoną skalą KMRS.

Bibliografia dla zainteresowanych
1. A randomized controlled trial of risperidone, lithium, or divalproex sodium for initial treatment of bipolar I disorder, manic or mixed phase, in children and adolescents. Arch Gen Psychiatry. 2012
2. Randomized, placebo-controlled trial of mixed amphetamine salts for symptoms of comorbid ADHD in pediatric bipolar disorder after mood stabilization with divalproex sodium. Am J Psychiatry. 2005
3. Chart review of the impact of attention-deficit/hyperactivity disorder comorbidity on response to lithium or divalproex sodium in adolescent mania. J Clin Psychiatry. 2004
4. Valproate for acute mood episodes in bipolar disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2003
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe