Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Większa dostępność leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych metodą typu flow disruptor

Udostępnij:
Resort zdrowia chce zwiększyć dostępność elektrochemioterapii i embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił 13 marca do konsultacji.
Projekt przewiduje zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obejmują one m.in. dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia „Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor)” wraz z warunkami jego realizacji.

Będzie to skutkować – jak wskazano w uzasadnieniu – zwiększeniem opcji terapeutycznych dotyczących wyboru metody leczenia tętniaka wewnątrzczaszkowego, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu dotyczą też elektrochemioterapii (ECT) i polegają na usunięciu warunku posiadania udokumentowanego doświadczenia w stosowaniu ECT, którego wskaźnikiem jest wykorzystanie elektrochemioterapii w leczeniu przynajmniej 40 pacjentów rocznie, potwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Warunek ten – jak zaznaczono – nie jest niezbędny dla realizacji świadczenia przez ośrodki o odpowiednich kompetencjach, a jego usunięcie może przyczynić się do zwiększenia dostępności świadczeniobiorców do elektrochemioterapii (ECT).

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.