NEUROLOGIA
Choroba afektywna dwubiegunowa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Współwystępowanie hipomanii i uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Źródło: Comorbidity between hypomania and substance use disorders. Do EK, Mezuk B. J Affect Disord. 2013 Jun 1
Autor: Marzena Jaskot |Data: 11.07.2013
 
 
Występowanie epizodów hipomanii skorelowane jest ze zwiększonym ryzykiem współwystępowa-nia uzależnień od substancji psychoaktywnych zwłaszcza alkoholu i narkotyków. Prawdopodobień-stwo nadużywania tych związków przy współwystępujących objawach hipomanii nie zależy od rasy/pochodzenia etnicznego.
Badacze analizując dane 10404 pacjentów z bazy CPES (ang. National Institute of Mental Health Collaborative Psychiatric Epidemiology Surveys), poddali korelacji występowanie hipomanii wg kryteriów DSM-IV oraz współwystępowanie uzależnień od: nikotyny, alkoholu, marihuany, kokainy oraz leków. Oceniano również związek pomiędzy występowaniem hipomanii a nadużywaniem substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem rasy/pochodzenia etnicznego. W ocenie 12-miesięcznej występowanie hipomanii wśród badanych pacjentów wynosiło 0,5%. Epizody hipomanii były bardziej rozpowszechnione wśród Afroamerykanów (0,9%) w porównaniu do osób rasy białej (0,5%) lub innych grup etnicznych (0,7%). Osoby ze stwierdzonym epizodem hipomanii 3.6 i 2.9 razy częściej spełniały kryteria występowania uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Związek pomiędzy występowaniem epizodów hipomanii a uzależnieniem od substancji psychoaktywnych nie zależał od rasy/pochodzenia etnicznego.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.