Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne ACR dotyczące praktyki klinicznej w wypadku urazów głowy

Źródło: Medscape
Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 31.05.2021
 
 
Uaktualnione wytyczne dotyczące oceny pacjentów z urazami głowy zostały opublikowane w maju 2021 r. przez American College of Radiology (ACR) w Journal of the American College of Radiology.
W przypadku pacjentów z łagodnym - 13-15 w skali Glasgow (Coma Scale - GCS) - ostrym urazem głowy, gdy wstępne obrazowanie nie jest wskazane przez regułę podejmowania decyzji klinicznych, zwykle się go nie wykonuje.

W wypadku pacjentów z łagodnym ostrym urazem głowy, gdy wstępne obrazowanie jest wskazane przez regułę decyzji klinicznej, zwykle odpowiednia jest tomografia komputerowa głowy bez kontrastu (TK).

Do wstępnego obrazowania pacjentów z ostrym urazem głowy, który jest umiarkowany (GCS 9-12), ciężki (GCS 3-8) lub penetrujący, zwykle jest odpowiednia tomografia komputerowa głowy bez kontrastu.

Do krótkotrwałego obrazowania kontrolnego pacjentów z ostrym urazem głowy, którzy mają niezmienione badanie neurologiczne i nietypowe początkowe obrazowanie, zwłaszcza gdy badanie neurologiczne jest nieprawidłowe (GCS <15), rezonans magnetyczny mózgu bez kontrastu (MRI) lub tomografia komputerowa głowy bez kontrastu mogą być odpowiednie.

W przypadku krótkoterminowego obrazowania kontrolnego pacjentów z ostrym urazem głowy, u których badanie neurologiczne nie uległo zmianie i co pojawił się najmniej jeden wynik dodatni (np. krwiak podtwardówkowy) we wstępnym obrazowaniu, zwykle odpowiednia jest tomografia komputerowa głowy bez kontrastu. Niektórzy tacy pacjenci (np. z prawidłowym badaniem neurologicznym i krwotokiem wewnątrzczaszkowym <10 ml) mogą nie mieć rutynowego powtarzania obrazowania.

W przypadku krótkoterminowych badań kontrolnych pacjentów z ostrym urazem głowy, u których występuje nowy lub postępujący deficyt neurologiczny, zwykle odpowiednia jest tomografia komputerowa głowy bez kontrastu.

Do wstępnego obrazowania pacjentów z podostrym lub przewlekłym urazem głowy i niewyjaśnionym deficytem poznawczym lub neurologicznym zwykle odpowiedni jest rezonans magnetyczny mózgu bez kontrastu lub tomografia komputerowa głowy bez kontrastu; te procedury są równoważnymi w tym wypadku, dlatego wystarczy zamówić tylko jedną.

W przypadku pacjentów z urazem głowy i podejrzeniem uszkodzenia tętnicy wewnątrzczaszkowej z powodu klinicznych czynników ryzyka lub pozytywnych wyników wcześniejszych badań obrazowych zwykle właściwe jest wykonanie angiografii TK głowy i szyi (CTA).

W przypadku pacjentów z urazem głowy i podejrzeniem urazu żył wewnątrzczaszkowych z powodu klinicznych czynników ryzyka lub pozytywnych wyników wcześniejszych badań obrazowych zwykle odpowiednia jest flebografia TK głowy (CTV).

Do wstępnego obrazowania pacjentów z urazem głowy i podejrzeniem wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), odpowiednie są TK głowy bez kontrastu, TK szczękowo-twarzowa bez kontrastu i TK kości skroniowej bez kontrastu; w zależności od sytuacji klinicznej procedury te mogą być uzupełniające lub równoległe.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe