NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zakażenia zębów a pękanie tętniaków wewnątrzczaszkowych

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Źródło: Pyysalo MJ, Pyysalo LM, Pessi T i wsp. The connection between ruptured cerebral aneurysms and odontogenic bacteria. J Neurol Neurosurg Psychiatry doi:10.1136/jnnp-2012-304635
Pyysalo i wsp. wykazali obecność bakterii związanych z chorobami kanałów korzeniowych i przyzębia w tkance większości pękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych pobranych u 36 osób.
Jest wiadome, że bakterie odgrywają rolę w rozwoju tętniaków aorty brzusznej. W ubiegłym roku zaobserwowano, że podawanie klarytromycyny w mysim modelu tętniaka aorty brzusznej prowadziło do zatrzymania wzrastania tętniaka i spadku aktywności metaloproteinazy macierzy 2 [1]. W maju opublikowany został artykuł, w którym wykazano, że rolę w procesie wzrastania tętniaków aorty brzusznych w obecności bakterii Porphyromonas gingivalis odgrywa receptor TLR-2 (toll-like receptor 2) [2]. W Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ukazała się w czerwcu praca, w której opisano związek między bakteriami zasiedlającymi przyzębie a ryzykiem pęknięcia tętniaków tętnic mózgowych. Dla celów badania pęknięte tętniaki pozyskano u 29 operowanych pacjentów i od 7 zmarłych poddawanych autopsji. Pobrane tkanki badano na obecność bakterii zasiedlających jamę ustną przy pomocy metod genetycznych. Ponadto wykonano analizy histochemiczne w celu lepszego poznania roli receptora TLR-2 i receptora CD14 (cluster of differentiation antigen 14), który również wiąże bakterie. Stwierdzono intensywną ekspresję tych białek. W ponad połowie badanych tętniaków wykazano florę, która może zasiedlać kanały korzeniowe. W niemal połowie z nich stwierdzono bakterie bytujące w przyzębiu. Najczęściej występującymi w tętniakach mikroorganizmami były: Streptococcus mitis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans i Fusobacterium nucleatum. Jak stwierdzili autorzy, przedstawione badanie jest pierwszym, które wykazuje potencjalny związek między zakażeniami zębów i rozwojem tętniaków tętnic mózgowych.

1.Aoyama N, Suzuki JI, Ogawa M i wsp. Clarithromycin suppresses the periodontal bacteria-accelerated abdominal aortic aneurysms in mice. J Periodontal Res. 2012 Aug;47(4):463-9.
2. Aoyama N, Suzuki J, Ogawa M i wsp. Toll-like receptor-2 plays a fundamental role in periodontal bacteria-accelerated abdominal aortic aneurysms. Circ J. 2013 May 24;77(6):1565-73.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.