NEUROLOGIA
Zaburzenia lękowe
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Związek pomiędzy lękiem, jakością życia oraz zaburzeniem funkcjonowania u osób z zespołem bólu przewlekłego

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Źródło: Association between anxiety, health-related quality of life and functional impairment in primary care patients with chronic pain. Kroenke K, Outcalt S, Krebs E, Bair MJ, Wu J, Chumbler N, Yu Z. Gen Hosp Psychiatry. 2013 Apr 29.
W badaniu wzięto pod uwagę wywiady uzyskane od 250 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Wyodrębniono pacjentów spełniających kryteria rozpoznania poszczególnych zaburzeń lękowych takich jak: uogólnione zaburzenia lękowe, napady lęku panicznego, lęk społeczny, stres pourazowy oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.
Lęk i ból przewlekły są powszechne i często współwystępują. Celem badania przeprowadzonego przez Kroenke i wsp. była ocena zależności pomiędzy występowaniem lęku oraz związanej ze zdrowiem jakości życia (ang. health-related quality of life, HRQL) i zaburzenia funkcjonowania u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z rozpoznaniem przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego. W badaniu wzięto pod uwagę wywiady uzyskane od 250 pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Wyodrębniono pacjentów spełniających kryteria rozpoznania poszczególnych zaburzeń lękowych takich jak: uogólnione zaburzenia lękowe, napady lęku panicznego, lęk społeczny, stres pourazowy oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Wykonano analizy oceniające związki pomiędzy typem i liczbą zaburzeń lękowych, występowaniem przewlekłego bólu orazHRQL. Wyniki wykazały iż sto czternaście (45%) pacjentów z analizowanej grupy miało dodatni screening w kierunku występowania co najmniej jednego z zaburzeń lękowych. Pacjenci ci w porównaniu do grupy osób z negatywnym screeningiem (136 osób) wykazywali istotnie statystycznie większe nasilenie bólu oraz gorsze wyniki w zakresie czynników psychologicznych i HRQL. Znaczące zaburzenie funkcjonowania było widoczne u pacjentów u których wystąpiły zaburzenia lękowe. Autorzy podkreślali, iż prawie połowa pacjentów z podstawowej opieki z rozpoznaniem przewlekłego bólu miało współwystępujący poszczególny typ zaburzeń lękowych, które z kolei były negatywnie związane z zaburzeniami w wielu wymiarach HRQL. Podkreślano, iż diagnostyka w kierunku występowania lęku u pacjentów z zespołem bólu przewlekłego, a w konsekwencji jego leczenie może w istotny sposób wy jakości życia pacjentów.

Bibliografia dla zainteresowanych:
1. The association of depression and anxiety with health-related quality of life in cancer patients with depression and/or pain. Psychooncology. 2010
2. Association of depression and anxiety alone and in combination with chronic musculoskeletal pain in primary care patients. Psychosom Med. 2008
3. Impact of comorbid anxiety disorders on health-related quality of life among patients with major depressive disorder. Psychiatr Serv. 2006
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.