Specjalizacje, Kategorie, Działy

14th International Conference of Contemporary Oncology

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bartosz Aleksandrowicz
|
Od 19 do 22 kwietnia zapraszamy na kolejną edycję renomowanej, międzynarodowej konferencji online, pod przewodnictwem profesorów Andrzeja Mackiewicza i Jacka Mackiewicza, poświęconej współczesnej onkologii.
Celem konferencji jest spotkanie wybitnych naukowców i wspólna dyskusja dotycząca ostatnich osiągnięć w badaniach nad rakiem. Hasłem przewodnim najbliższej edycji jest skojarzona immunoterapia nowotworów – postępy i problemy.

Wśród tematów spotkania znajdą się takie zagadnienia, jak terapie, patogeneza raka, heterogeniczność i plastyczność guza, a także jego mikrośrodowisko. Dużo uwagi poświęconej zostanie również biomarkerom i zaawansowanym technikom molekularnym w diagnostyce nowotworów. W aspekcie metod leczenia światowej klasy eksperci skoncentrują się na prezentacji terapii celowanych oraz nowych trendów w leczeniu raka płuca.

Nadzór naukowy nad konferencją objęły Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, a także Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

BEZPŁATNA REJESTRACJA
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.