Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Europejski Kodeks Praktyki Onkologicznej - co powinny zapewnić pacjentom szpitale i przychodnie

Źródło: European Cancer Organisation: „European Code of Cancer Practice”.
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 27.04.2021
 
 
W dokumencie tym zespół ekspertów zdefiniował 10 kluczowych, nadrzędnych praw, w których wskazuje, czego chorzy powinni oczekiwać od systemu opieki zdrowotnej swojego kraju, aby mogli osiągnąć jak najlepsze wyniki leczenia.
Kodeks został opracowany, aby pomóc każdej osobie chorej na raka w uzyskaniu jak najlepszego leczenia, opieki oraz wsparcia. Zawiera podstawowe wymagania dobrej praktyki klinicznej w zakresie leczenia chorób nowotworowych.

Dokument został opracowany przez zespół pacjentów onkologicznych, rzeczników pacjentów oraz specjalistów onkologicznych z różnych krajów Europy. Ma swoje korzenie w Europejskiej Karcie Praw Pacjentów Onkologicznych, która została ogłoszona w Parlamencie Europejskim w Światowym Dniu Walki z Rakiem w 2014 roku.

Pacjenci mają prawo do:

1. Równego dostępu do możliwie najlepszej opieki onkologicznej, w tym prawo do drugiej opinii lekarskiej.

2. Informacji o chorobie i leczeniu uzyskanej przede wszystkim od zespołu medycznego, który na poszczególnych etapach zajmuje się pacjentem, oraz informacji pochodzących z innych wiarygodnych źródeł, w tym od specjalistycznych i pacjenckich organizacji.

3. Wysokiej jakość opieki, a także do informacji na temat jakości i bezpieczeństwa leczenia oraz wyników leczenia osiąganych dla danego typu raka w ośrodku, w którym się leczą.

4. Specjalistycznej opieki interdyscyplinarnej prowadzonej przez wyspecjalizowany zespół, najlepiej w ramach wielospecjalistycznego ośrodka onkologicznego.

5. Udziału w podejmowaniu decyzji na temat wszystkich aspektów leczenia wspólnie z opiekującym się pacjentem zespołem medycznym.

6. Udziału w badaniach klinicznych. W tym otrzymywania informacji o istotnych dla chorego toczących się badaniach klinicznych oraz kryteriach kwalifikacyjnych.

7. Omówienia z zespołem medycznym swoich priorytetów i preferencji, aby osiągnąć możliwie najlepszą jakość życia.

8. Optymalnego leczenia wspomagającego i paliatywnego na każdym etapie choroby.

9. Otrzymania i omówienia z zespołem medycznym przejrzystego i możliwego do zrealizowania planu wychodzenia z choroby oraz rehabilitacji.

10. Pełnego powrotu do społeczeństwa oraz ochrony przed stygmatyzacją i dyskryminacją związaną z przebytą chorobą nowotworową tak, aby w miarę możliwości powrócić do pracy i normalnego życia.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe