Specjalizacje, Kategorie, Działy

Guz nerki u noworodka – opis przypadku

Udostępnij:
Wrodzony nerczak mezoblastyczny (congenital mesoblastic nephroma – CMN) jest jednym z najczęstszych nowotworów nerek u noworodków i małych dzieci. Większość dzieci z tym nowotworem wymaga nefrektomii z biopsją węzłów chłonnych i ma doskonałe rokowanie. W przypadku całkowitej resekcji chemioterapia pooperacyjna nie jest konieczna.
Guzy nerek stanowią ponad 6 proc. nowotworów złośliwych u dzieci w wieku poniżej 15 lat. Należą do nich nerczak (guz Wilmsa), rak nerkowokomórkowy, rak jasnokomórkowy nerek, guz rabdoidalny nerki, wrodzony nerczak mezoblastyczny, guz torbielowaty nerek i naczyniakomięśniakotłuszczak. Najczęstszy spośród nich jest guz Wilmsa. Wrodzony nerczak mezoblastyczny odpowiada za 5–20 proc. przypadków guzów nerki. U niemowląt częstość występowania guzów wrodzonych wynosi 2–14 na 100 000 żywych urodzeń, jest to więc rzadka patologia.

W „Pediatrii Polskiej” przedstawiono przypadek noworodka płci żeńskiej urodzonego przez cięcie cesarskie w 39. tygodniu ciąży z guzem jamy brzusznej. Po urodzeniu dziecko było w stanie ogólnym dobrym, uzyskało 10 punktów w skali Apgar. Badanie fizykalne tuż po porodzie wykazało obecność gęstej masy w jamie brzusznej. W czasie ciąży wykonano badanie ultrasonograficzne płodu, ale nie stwierdzono patologii.

Na podstawie badania ultrasonograficznego i rezonansu magnetycznego rozpoznano guz nerki. Dziewczynka została przyjęta na oddział chirurgii dziecięcej w celu leczenia chirurgicznego – nefrektomii prawej strony i biopsji regionalnych węzłów chłonnych. Badanie histopatologiczne materiału pobranego podczas operacji wykazało wrodzony nerczak mezoblastyczny, typ klasyczny. Po konsultacji z onkologiem dziecięcym postanowiono, że dziewczynka nie wymaga chemioterapii. Dziecko pozostaje pod opieką chirurgów dziecięcych, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz badania laboratoryjne są wykonywane co 3 miesiące.

Wrodzony nerczak mezoblastyczny jest jednym z najczęstszych nowotworów nerek u noworodków i małych dzieci. Większość dzieci z CMN wymaga nefrektomii z biopsją węzłów chłonnych i ma doskonałe rokowanie. Szybka operacja jest leczeniem z wyboru, dobrze tolerowanym przez pacjentów. W przypadku całkowitej resekcji leczenie pooperacyjne nie jest konieczne. Ze względu na tendencję do miejscowych nawrotów CMN należy uważnie monitorować pacjentów.

Pełna treść artykułu: Rafał Krajewski, Grzegorz Maroszek, Agata M. Kawalec, Jan Godziński. Kidney tumour (congenital mesoblastic nephroma – CMN) in a newborn. Pediatr Pol 2021; 96: 292-295.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.