Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Niskodawkowa tomografia komputerowa jako badanie przesiewowe w raku płuca

Źródło: Polska Liga Walki z Rakiem, Lung Ambition Alliance.
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 03.09.2021
 
 
Rak płuca jest czołową przyczyną zgonów z powodu nowotworów na świecie. W ostatnich latach wykazano, że zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej pozwala wykryć ten nowotwór we wcześniejszych stopniach zaawansowania. Niestety, metoda ta nie weszła – głównie z przyczyn ekonomicznych – do powszechnego użytku.
Organizacja Lung Ambition Alliance, której celem jest wyeliminowanie zgonów z powodu raka płuca, opublikowała we współpracy z licznymi stowarzyszeniami raport dotyczący profilaktyki raka płuca z zastosowaniem tomografii. Jak podkreślają autorzy raportu, wprowadzone w ostatnich latach leki celowane i immunoterapia poprawiły znacząco wyniki leczenia, nie zmniejszyły jednak liczby zgonów z powodu raka płuca. Według badań zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej pozwoli istotnie zmniejszyć umieralność z powodu nowotworów płuca w ciągu pięciu lat od jej wdrożenia.

Nowotwory wykrywane podczas badania przesiewowego są w zdecydowanej większości w I lub II stopniu zaawansowania, gdzie 5-letnie przeżycia mają znacznie lepsze wskaźniki niż w przypadku stadiów bardziej zaawansowanych. Obecnie, bez powszechnego stosowania niskodawkowej tomografii, zaledwie 20% raków płuca wykrywanych jest w I stopniu zaawansowania, a pięć lat w tej grupie przeżywa średnio 68%–92% chorych. Z kolei w populacjach niepoddawanych skriningowi blisko połowę raków płuca wykrywa się w IV stopniu zaawansowania, w którym pięcioletnie przeżycia wynoszą mniej niż 10%.

Autorzy raportu podkreślają, że stosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej nie tylko poprawia wyniki leczenia raka płuca, ale pozwala również na rozpoznanie chorób nienowotworowych, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc czy choroby układu sercowo-naczyniowego.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.