Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Niwolumab w leczeniu nawrotu międzybłoniaka opłucnej

Źródło: The Lancet
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 25.10.2021
 
 
Wyniki brytyjskiego badania o akronimie CONFIRM wskazują, że zastosowanie niwolumabu pozwala na wydłużenie czasu życia u pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej, u których doszło do wznowy po wcześniejszym leczeniu chemioterapią opartą na związkach platyny.
Od 2004 roku żaden z leków ocenianych w randomizowanych badaniach klinicznych III fazy nie poprawił ogólnego czasu przeżycia u pacjentów po wznowie międzybłoniaka opłucnej. U części pacjentów z tą chorobą dochodzi do ekspresji PD-L1, co pozwala na zastosowanie leków z grupy inhibitorów punktów kontrolnych. W badaniu o akronimie CONFIRM zastosowano przeciwciała przeciwko PD-L1: niwolumab w leczeniu pacjentów z wznową międzybłoniaka opłucnej po wcześniejszym leczeniu chemioterapią opartą na związkach platyny.

Badanie przeprowadzono na terenie Wielkiej Brytanii. Zakwalifikowano do niego pacjentów, u których doszło do progresji choroby pomimo wcześniejszej chemioterapii opartej na platynie. Pacjenci zostali zrandomizowani w stosunku 2:1 do niwolumabu lub placebo. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi był czas przeżycia wolny od progresji i czas ogólnego przeżycia.

Łącznie 221 pacjentów zostało przydzielonych do niwolumabu i 111 do placebo. Mediana czasu obserwacji wyniosła 11,6 miesiąca. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji sięgnęła 3 miesięcy w ramieniu interwencyjnym i 1,8 miesiąca w ramieniu kontrolnym (HR = 0,67; 95% CI: 0,53–0,75). Mediana czasu ogólnego przeżycia wyniosła 10,2 miesiąca w grupie leczonej niwolumabem i 6,9 miesiąca w grupie placebo (HR = 0,69; 95% CI: 0,52–0,91). Odsetek poważnych zdarzeń niepożądanych był podobny w obu grupach (41% vs 44%). Nie odnotowano śmierci związanej z leczeniem.

Zastosowanie niwolumabu pozwala na wydłużenie czasu życia u pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej, u których doszło do wznowy po leczeniu chemioterapią opartą na związkach platyny.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), HR – Hazard Ratio (hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.