Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Łukasz Krajewski/Agencja Gazeta

Po kontroli NIK resort zdrowia zajął się dostępem do protonoterapii

Źródło: Sejm RP
Autor: Monika Stelmach |Data: 03.09.2021
 
 
– Minister zdrowia powołał zespół ekspertów, których zadaniem było opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju protonoterapii w Polsce. Raport został już przekazany do szefa resortu. Obecnie jest on analizowany – poinformował wiceminister Maciej Miłkowski.
Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia przytoczyła raport Najwyższej Izby Kontroli pod tytułem „Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie”.

Informacja z kontroli NIK wskazała, że leczeniu nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku poddano zaledwie 360 pacjentów, wobec możliwości centrum ustalonej na ok. 2000 osób (400 rocznie) – co stanowi zaledwie 18 proc. możliwości tego najnowocześniejszego w Polsce centrum. Kolejną niepokojącą informacją jest zawężanie przez Ministerstwo Zdrowia listy nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku, kwalifikowanych do terapii protonowej.

Wiceminister Maciej Miłkowski w odpowiedzi na interpelację posłanki Moniki Wielichowskiej poinformował, że równolegle do prac zespołu ekspertów MZ zleciło prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonanie w terminie do 240 dni oceny zasadności poszerzenia kryteriów kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku w następujących wskazaniach:
– czaszkogardlaki dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C – 75.2),
– mięsaki oczodołu dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C – 69.6),
– chłoniaki oczodołu dzieci i dorosłych wymagające konsolidacyjnej radioterapii w przebiegu leczenia onkologicznego (C – 69.6),
– oponiaki mózgu i rdzenia kręgowego dzieci i dorosłych, stopień WHO I i II, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C – 70.0; C – 70.1; C – 70.9),
– gruczolaki przysadki mózgowej dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C – 75.1),
– nowotwory przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego dzieci i dorosłych, stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy (C – 43.2; C – 30.1),
– nowotwory dzieci o lokalizacji, w której optymalny plan radioterapii fotonowej nie daje bezpiecznej ochrony narządów krytycznych,
– chłoniak Hodgkina lub chłoniaki nieziarnicze dzieci i dorosłych wymagające napromieniania śródpiersia (C – 30–39),
– nowotwory złośliwe dzieci i wieku dorosłego, o różnej histopatologii, wywodzące się z jamy nosowej, zatok przynosowych lub gardła, naciekające naturalne otwory i/lub kości podstawy czaszki (rozpoznanie na podstawie badania MR głowy i szyi).

Po uzyskaniu opinii prezesa AOTMiT minister zdrowia podejmie decyzję co do zmian w zakresie warunków kryteriów kwalifikacji przedmiotowego świadczenia gwarantowanego.

Ponadto MZ zleciło agencji przygotowanie analizy zasadności zmiany wyceny dla świadczenia terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku – odrębnie dla pacjentów dziecięcych oraz dorosłych, z terminem przekazania analizy do 20 grudnia 2021 r.

Przeczytaj także: „NIK wylicza uchybienia w zapewnieniu dostępu do terapii protonowej”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe