Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pozytywna opinia AOTMiT w sprawie refundacji capecitabinum w leczeniu raka trzustki

Źródło: AOTMiT
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 23.05.2022
 
 
Rada Przejrzystości AOTMiT uznaje za zasadną kontynuację refundacji leków zawierających substancję czynną capecitabinum w terapii nowotworu złośliwego trzustki w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną (ICD-10: C25).
Jak napisali w uzasadnieniu eksperci, od 2019 roku, to jest od ukazania się opracowania AOTMiT dotyczącego omawianego zagadnienia, ukazały się dwa nowe zalecenia kliniczne: rekomendacja Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) z 2020 roku oraz rekomendacja UEG 2021. Oba zalecenia wymieniają schemat gemcytabina z kapecytabiną jako opcję w pooperacyjnym leczeniu chorych na raka trzustki. Zgodnie z wytycznymi krajowymi schemat ten może być stosowany przy braku dostępności łóżek szpitalnych, infuzorów oraz braku możliwości przekierowania chorego do innego ośrodka (schematem preferowanym jest mFOLFIRINOX).

W wytycznych UEG 2021 zwrócono uwagę na to, że najdłuższe przeżycie całkowite osiągane jest podczas stosowania schematu mFOLFIRINOX, ale schemat ten wiąże się z dodatkową toksycznością i częstymi hospitalizacjami w porównaniu ze schematem uwzględniającym gemcytabinę i kapecytabinę.

Ponadto w swojej opinii RP AOTMiT opierała się na badaniach:
• metaanalizie Jesus 2021 porównującej skuteczność najczęściej stosowanych złożonych schematów chemioterapii adjuwantowej (uzupełniającej) u pacjentów po przeprowadzonej resekcji raka trzustki, tj. mFOLFIRINOX5 , GEM-CAP, GEM-NAB;
• przeglądzie systematycznym z metaanalizą Kharat 2021 porównującą skuteczność i bezpieczeństwo schematów FOLFIRINOX6 , GEM-CAP, GEM-NAB stosowanych w pooperacyjnym leczeniu adjuwantowym u pacjentów z resekcyjnym rakiem trzustki oraz w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki;
• przeglądzie systematycznym z metaanalizą Parmar 2020 porównującą
pooperacyjne leczenie uzupełniające w resekcyjnym gruczolakoraku trzustki.

Jak podsumowuje RP AOTMiT, generalnie wyniki tych analiz wskazują, że schemat mFOLFIRINOX cechuje największa skuteczność w omawianym wskazaniu. Jednocześnie, dla osób z przeciwwskazaniami do leczenia mFOLFIRINOX, schemat gemcytabina z kapecytabiną stanowić może wartościową alternatywę terapeutyczną. Z tego powodu rada przyjęła pozytywną opinię na temat refundacji tego leku.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.