Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Prof. Piotr Rutkowski nowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Źródło: PTO, NIO – PIB
Autor: Monika Stelmach |Data: 24.06.2022
 
 
Na stanowisku przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dr. hab. n. med. Adama Maciejczyka zastąpił prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO – PIB w Warszawie.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski to specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, zastępca dyrektora NIO – PIB do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych. Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek m.in. takich stowarzyszeń, jak Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ASCO, Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ESSO, Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ESMO, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Prof. Piotr Rutkowski jest także przewodniczącym rady naukowej Akademii Czerniaka, członkiem Rady Agencji Badań Medycznych, a także przewodniczącym zespołu ministra zdrowia do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.

Podczas walnego wyborczego zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego udzielono także absolutorium ustępującemu zarządowi głównemu kadencji 2018–2022 oraz wybrano nowy zarząd główny PTO i redaktora naczelnego czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology”.

Skład zarządu głównego PTO kadencji 2022–2026:
– prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – przewodniczący zarządu,
– dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – przewodniczący kadencji 2018–2022,
– prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – wiceprzewodniczący,
– dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa – skarbnik,
– dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP – sekretarz,
– prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki,
– dr n. med. Dorota Kazberuk,
– dr hab. n. med. Marta Mańczuk,
– dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski,
– prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz,
– dr n. med. Marcin Ziętek.

Redaktor naczelny „Nowotwory. Journal of Oncology”:
– dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, Prof. KAAFM.

Główna komisja rewizyjna:
– prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth,
– dr n. med. Aleksandra Łacko,
– dr n. med. Agata Szulc.

Sąd koleżeński:
– dr n. med. Ewa Chmielowska,
– dr hab. n. med. Joanna Didkowska,
– dr hab. n. med. Barbara Radecka.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.