Specjalizacje, Kategorie, Działy
Hubert Pielas/Kancelaria Senatu

Przedstawiono raport z przebiegu pilotażu KSO ►

Udostępnij:
Senacka Komisja Zdrowia kolejne posiedzenie poświęciła ocenie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Senatorowie i zaproszeni eksperci mieli sporo wątpliwości dotyczących sposobów mierzenia efektywności pilotażu. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zadeklarował dopracowanie tego aspektu KSO.
Wyniki pilotażu zostaną wykorzystane przy opracowywaniu założeń ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Projekt miał być gotowy do końca marca 2021 r., a zakładany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z wnioskiem przewodniczącej komisji senator Beaty Małeckiej-Libery podczas tego posiedzenia, jeszcze przed przystąpieniem izby do pracy nad projektem ustawy o KSO, senatorowie mogli się zapoznać z raportem z przebiegu pilotażu. Jak podkreśliła senator, eksperci Komisji Zdrowia ocenili negatywnie dobór mierników do badania efektywności tego programu. Omówienia wymaga również profilaktyka onkologiczna.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że termin przygotowania projektu ustawy został przesunięty o miesiąc. Po jego upływie dyskusja zarówno na temat projektu, jak i mierników jakości pilotażu na forum komisji będzie efektywniejsza. Potwierdził, że dopracowania wymagają mierniki efektywności pilotażu (35 mierników, a po rozszerzeniu katalogu nowotworów − ponad 300). Chodzi m.in. o to, aby dało się porównywać dane z poszczególnych ośrodków wchodzących w skład KSO. Jak ocenił wiceminister zdrowia, wymaga to jeszcze pracy. Zadanie opracowania katalogu mierników, które są porównywane ze standardami międzynarodowymi, powierzono Narodowemu Instytutowi Onkologii − Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym. Oczekiwanym efektem będzie zestandaryzowana ocena danej placówki. Wiceminister poinformował ponadto, że cykl oceny mierników, m.in. na wniosek senator Agnieszki Gorgoń-Komor, zostanie wydłużony z 12 do 24 miesięcy.

Kolejny ważny etap wdrażania KSO to dostosowanie systemów informatycznych tak, aby jak najmniej obciążyć świadczeniodawców. Gdyby zagrożony był termin 1 stycznia 2022 r., zostaną wprowadzone rozwiązania przejściowe.

Odnosząc się do kwestii profilaktyki, wiceminister Sławomir Gadomski podkreślił, że podstawowe zadania KSO to diagnostyka i leczenie. Profilaktyka natomiast stanowi istotny element Narodowej Strategii Onkologicznej. Na 2021 r. w jej ramach zaplanowano środki, które mają być wykorzystane właśnie na profilaktykę, w czym ogromną rolę do odegrania mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podkreśliła senator Beata Małecka-Libera, wątpliwości budzi budowanie kolejnej sieci instytucjonalnej. W opinii przewodniczącej komisji, wyspecjalizowane centra są niezwykle istotne w onkologii, obawy budzi jednak to, jak będą tam trafiać pacjenci i jaką pomoc otrzymają.

Zabierając głos w dyskusji, prof. Jacek Jassem z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego bardzo negatywnie ocenił dobór mierników w badaniach pilotażowych. Jego zastrzeżenia budziło także sprawozdanie z pilotażu KSO. Jak mówił, zawarte w nim informacje dotyczyły tego, co zrobiono, a nie jakie cele udało się osiągnąć. Jego zdaniem powinien to oceniać Narodowy Fundusz Zdrowia.

W opinii senator Agnieszki Gorgoń-Komor w sprawozdaniu przede wszystkim powinna znaleźć się odpowiedź na pytanie, czy pilotaż pomógł w efektywnej opiece nad pacjentem.

Omawiając sprawozdanie z pilotażu KSO, Anna Andrzejczak, prezes zarządu fundacji Onkologia 2025, wskazała, że brakuje w nim potwierdzenia realizacji założeń. Za pozytywne aspekty pilotażu KSO uznała natomiast wypracowanie standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi, utworzenie funkcji jej koordynatora, pomiar satysfakcji pacjenta.

Jak podkreśliła na zakończenie przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, dla senatorów niezwykle ważne jest to, aby zwiększyła się dostępność do wyspecjalizowanej opieki medycznej i poprawiły wskaźniki zdrowotne polskiego społeczeństwa. Przyjęła również deklarację wiceministra zdrowia, który zapowiedział, że spotka się z komisją, kiedy projekt ustawy o KSO trafi do konsultacji.Przeczytaj także: „Główne założenia Krajowej Sieci Onkologicznej”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.