SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Regularne ćwiczenia fizyczne przed operacją raka płuca redukują ryzyko komplikacji pooperacyjnych o połowę
 
Działy: Aktualności
Regularny wysiłek fizyczny przez operacją raka płuca obniża ryzyko pooperacyjnych komplikacji o połowę, wynika z nowej analizy opublikowanej w British Journal of Sports Medicine.
Badacze raportują, że nie tylko redukuje się w ten sposób ryzyko komplikacji, ale również skraca pobyt w szpitalu o prawie 3 dni. Jednakże dowody na to, ze przedoperacyjne ćwiczenia są użyteczne były mniej przekonujące dla innych typów nowotworów, głównie z powodu ograniczonej liczby badań oraz słabej jakości dowodów.

Zdaniem badaczy to co dotyczy raka płuca, posiadają oni umiarkowane dowody sugerujące, że wysiłek fizyczny redukuje odsetek komplikacji oraz długość pobytu w szpitalu w odniesieniu do pacjentów z rakiem płuca. Przegląd dokonany przez badaczy głównie analizował to, czy wysiłek przed operacją przynosił korzyści dla chorych z rakiem, którzy oczekiwali na zabieg, w szczególności, czy dotykało to pooperacyjne komplikacje, długość pobytu w szpitalu oraz jakość życia.

Meta-analiza objęła 17 artykułów na temat 13 różnych badań i całkowitą kohortę 806 uczestników z sześcioma rodzajami raka ( jelita grubego, usunięcia wątroby z powodu zaawansowanego raka jelita grubego, raka przełyku, płuca, jamy ustnej, prostaty). Analizowane badania miały od 15 do 151 uczestników w wieku średnio 63,3 lata. Okres wysiłku fizycznego przed operacją wynosił od 1 do 4 tygodni, ale większość chorych uczestniczyła w programie 2 tygodniowym.

Najsilniejsze dowody znaleziono dla raka płuca z 8 raportami prezentującymi dane z 5 badań randomizowanych i 1 badania quasi-randomizowanego, które badały komplikacje pooperacyjne (pulmonologiczne oraz kardiopulmonologiczne). Kiedy dane zostały ograniczone do raka płuca, okazało się, że umiarkowanej jakości dowody sugerowały, iż ćwiczenia fizyczne przed operacją znacząco redukują odsetek komplikacji pooperacyjnych wśród chorych przechodzących resekcję płuca. Dowody wskazały również na skrócenie czasu pobytu w szpitalu.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe