Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rośnie odsetek publikowanych wyników badań klinicznych

Źródło: strona wydawcy: doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.10438
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 12.07.2021
 
 
W ostatnich latach częściej przedstawiano rezultaty badań klinicznych dotyczących leczenia nowotworów, zarejestrowanych na portalu ClinicalTrials.gov, ale w ciągu 2 lat od zakończenia prac tylko 1/3 badań została zwieńczona publikacją wyników.
Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na publikowanie wyników badań klinicznych, nawet jeśli wyniki były negatywne. Jest to ważne ze względu na olbrzymie nakłady finansowe, czas i ryzyko, jakie podejmują lekarze i pacjenci, aby generować dane w badaniach klinicznych. Uważa się, że niemoralne jest ukrywanie wyników, ponieważ utrudnia to pracę w danym obszarze wiedzy i może narażać kolejnych pacjentów na niepotrzebne ryzyko związane z powtarzaniem podobnego badania klinicznego. Na łamach „JAMA Network Open” ukazała się analiza dotycząca badań klinicznych w onkologii, zarejestrowanych na portalu ClinicalTrials.gov w latach 2007–2017.

W tym okresie zarejestrowano 12 240 badań klinicznych. Z tego 7425 (60,7%) badań zostało ukończonych z publikacją rezultatu, natomiast zaledwie w przypadku 34,0% podano wyniki w ciągu dwóch lat od ukończenia badania. W wieloczynnikowym modelu hazardu Coxa – gdzie grupa badawcza była złożona z 51 lub więcej pacjentów – im później rozpoczęto badanie, tym większa była szansa, że autorzy opublikują wyniki. W porównaniu z badaniami, które ukończono zgodnie z planem, rzadziej publikowano wyniki badań ukończonych przedwcześnie. Najczęściej wyniki przedstawiały badania ufundowane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (National Institutes of Health), potem przez przemysł, a najrzadziej przez uniwersytety lub organizacje non profit.

W ostatnich latach obserwuje się częstsze publikowanie badań klinicznych dotyczących leczenia nowotworów, zarejestrowanych wcześniej na portalu ClinicalTrials.gov. Nadal jednak znaczna część rejestrowanych badań klinicznych nie ma opublikowanych nawet podstawowych rezultatów.


Autor: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe