Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko nowotworzenia z alkoholową chorobą wątroby

Źródło: Clinical Gastroenterology and Hepatology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 14.01.2021
 
 
Pacjenci z alkoholową z chorobą wątroby żyją krócej niż osoby z populacji ogólnej, jednak niewiele wiadomo na temat ryzyka nowotworzenia w tej podgrupie pacjentów. Na łamach Clinical Gastroenterology and Hepatology ukazały się wyniki analizy ryzyka nowotworzenia u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby.
Dane obejmowały 3410 pacjentów z alkoholową chorobą wątroby potwierdzoną w biopsji. Dane pochodziły z lat 1969-2016 ze szwedzkiego systemu ubezpieczeń społecznych. W momencie rozpoznania alkoholowej choroby wątroby mediana wieku wyniosła 58 lat, 67% grupy stanowili mężczyźni i 60% miało marskość wątroby. W przypadku pacjentów, którzy przeżyli co najmniej jeden rok po postawieniu rozpoznania alkoholowej choroby wątroby, zaobserwowano zwiększone ryzyko nowotworzenia w porównaniu z populacją ogólną (HR=1,19; 95% CI: 1,08-1,32). Szczególnie ryzyko było zwiększone w przypadku nowotworów wątroby (HR=12,80; 95% CI: 9,38-17,45). Skumulowana zapadalność na raka wątrobowokomórkowego w badanej populacji wyniosła 5% w ciągu 10 lat. Pomimo tak częstego występowania raka wątrobowokomórkowego, autorzy obliczyli, że regularny skrining w kierunku raka wątrobowokomórkowego u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby nie jest kosztoefektywny ze względu na wysoką śmiertelność w tej populacji.

Pacjenci z alkoholową chorobą wątroby, którzy przeżyją co najmniej jeden rok od diagnozy, mają zwiększone ryzyko nowotworzenia, w szczególności rozpoznania raka wątrobowokomórkowego.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.