Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Senacka Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej ►

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Aleksandra Kiełczykowska/PAP
Biuro Legislacyjne Senatu zgłosiło wiele poprawek do ustawy o KSO, które zostały przyjęte. Dotyczą one m.in. zmian w definicji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Po zmianach senacka Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała ustawę.
Przyjęto wszystkie poprawki Biura Legislacyjnego Senatu o charakterze redakcyjnym i poprawki merytoryczne.

Poprawki merytoryczne dotyczą m.in. modyfikacji definicji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, tak aby obejmowały leczenie wszystkich rodzajów nowotworów, a nie tylko złośliwych lub miejscowo złośliwych, a także aby odnosiły się do przypadków, kiedy każdy lekarz zgłosił podejrzenie nowotworu.

Kolejna poprawka wprowadza do opieki onkologicznej również opiekę paliatywną. Wprowadzono także zapis mówiący, że opieka onkologiczna obejmuje diagnostykę onkologiczną, leczenie onkologiczne i monitorowanie.

Komisja zmodyfikowała też pojęcie specjalistycznego ośrodka leczenia onkologicznego (SOLO), tak aby był on podmiotem wykonującym działalność leczniczą bez ograniczenia jego rodzaju do stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego szpitalnego. Zniosła również wymóg, zgodnie z którym SOLO poziomu trzeciego sprawuje nadzór nad realizacją planu leczenia onkologicznego przez SOLO poziomu pierwszego.

Ustawa trafi pod obrady Senatu 21 i 22 lutego.

Założenia projektu i wyniki programu pilotażowego przedstawił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

– Ustawa jest realizacją Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020–2030. Ma zapewnić jak najlepszą organizację opieki onkologicznej – zaznaczył. Przypomniał, że wprowadza ona nową strukturę organizacyjną i model zarządzania opieką onkologiczną, która usprawnia organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii.

Odnosząc się do pilotażu, przypomniał, że został on przedłużony do 31 marca 2023 r.

– Było to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości pilotaży w województwach włączonych do programów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca – wskazał.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Ustawa zakłada, że każdy pacjent niezależnie od miejsca zamieszkania otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty w Krajowej Sieci Onkologicznej będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Powstanie krajowa infolinia onkologiczna informująca o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzony zostanie też obowiązek systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu będzie można wprowadzać korekty do systemu opieki onkologicznej, aby odpowiadał on oczekiwaniom pacjentów.

Strukturę KSO utworzą specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i ośrodkami kooperacyjnymi.

Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta będzie na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły zajmować się opieką onkologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń finansowanych z publicznych pieniędzy. Rozwiązanie nie obejmie jednak diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 lat i udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Zgodnie z danymi MZ w 2019 r. zanotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet), a w 2020 r. oszacowano ją na ok. 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach liczba ta się zwiększy. 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.