Specjalizacje, Kategorie, Działy
Senat RP

Senat wniósł poprawki do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: PAP
Modyfikacje dotyczą m.in. zmian w definicji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. – Pracowaliśmy nad tym projektem, ale mamy świadomość, że ma on wiele wad. Próbowaliśmy go jednak w jakiś sposób poprawić – zauważyła senator Beata Małecka-Libera podczas debaty w Senacie.
Przyjęto wszystkie poprawki Biura Legislacyjnego Senatu o charakterze redakcyjnym i poprawki merytoryczne.

Dotyczą one m.in. modyfikacji definicji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego tak, aby obejmowały leczenie wszystkich rodzajów nowotworów, a nie tylko złośliwych lub miejscowo złośliwych, a także aby odnosiły się do przypadków, kiedy każdy lekarz zgłosił podejrzenie nowotworu.

Kolejna poprawka wprowadza do opieki onkologicznej również opiekę paliatywną. Wprowadzono także zapis mówiący, że opieka onkologiczna obejmuje diagnostykę onkologiczną, leczenie onkologiczne i monitorowanie.

Senat zmodyfikował też pojęcie specjalistycznego ośrodka leczenia onkologicznego (SOLO) tak, aby był on podmiotem wykonującym działalność leczniczą bez ograniczenia jego rodzaju do stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego szpitalnego. Zniósł również wymóg, zgodnie z którym SOLO poziomu trzeciego sprawuje nadzór nad realizacją planu leczenia onkologicznego przez SOLO poziomu pierwszego.

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Ustawa zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.

Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Podmioty w Krajowej Sieci Onkologicznej będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora dla każdego pacjenta.

Powstanie krajowa infolinia onkologiczna informująca o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzony zostanie też obowiązek systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu będzie można wprowadzać korekty do systemu opieki onkologicznej, aby odpowiadał on oczekiwaniom pacjentów.

Strukturę KSO utworzą specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego (tzw. SOLO) I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO wraz z centrami kompetencji, ośrodkami satelitarnymi i ośrodkami kooperacyjnymi.

Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne – na poziomie specjalistycznym, a najprostsze – na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta będzie na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Podmioty lecznicze, które nie znajdą się w KSO, nie będą mogły zajmować się opieką onkologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń finansowanych z publicznych pieniędzy. Rozwiązanie nie obejmie jednak diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18 lat i udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia w 2019 r. zanotowano 171,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (85 559 u mężczyzn i 85 659 u kobiet), a w 2020 r. oszacowano ją na ok. 182,5 tys. (91,3 tys. mężczyzn i 91,3 tys. kobiet). Według prognozy Krajowego Rejestru Nowotworów w kolejnych latach liczba ta się zwiększy.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.