Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Stosowanie aspiryny i ryzyko raka jelita grubego po 70. roku życia

Źródło: doi:10.1001/jamaoncol.2020.7338 , op. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 21.05.2021
 
 
Na łamach „JAMA Oncology" ukazała się retrospektywna analiza dwóch dużych amerykańskich badań kohortowych mających ocenić, czy inicjacja stosowania ASA przed 70. rokiem życia wpływa na ryzyko raka jelita grubego.
W badaniu klinicznym o akronimie ASPREE oceniono, czy zastosowanie aspiryny (ASA) w dawce 100 mg raz dziennie w wieku 70 lub więcej lat wpływa na ryzyko śmierci z powodu nowotworów. Obserwacja w badaniu trwała 5 lat i wykazano u pacjentów stosujących ASA zwiększone ryzyko zgonu z powodu nowotworów, w tym raka jelita grubego. Badaniu zarzucono, że większość pacjentów (89%) nie stosowała w przeszłości aspiryny. Na łamach „JAMA Oncology" ukazała się retrospektywna analiza dwóch dużych amerykańskich badań kohortowych mających ocenić, czy inicjacja stosowania ASA przed 70. rokiem życia wpływa na ryzyko raka jelita grubego.

W badaniu wykorzystano obserwację z badania „The Nurses' Health Study" oraz „Health Professionals Follow-up Study". W sumie zidentyfikowano rekordy ponad 90 4000 uczestników w wieku 70 lub więcej lat. Wykluczono osoby, u których rozpoznano jakikolwiek nowotwór (z wyjątkiem niemelanocytowych nowotworów skóry) lub chorobę zapalną jelit. Większość grupy (71%) stanowiły kobiety i biali Amerykanie (powyżej 95%).

W wieloczynnikowym modelu hazardu Coxa regularne stosowanie aspiryny wiązało się z mniejszym ryzykiem raka jelita grubego w porównaniu z nieregularnym stosowania aspiryny (HR=0,80; 95% CI: 0,72-0,90). Jednak gdy uwzględniono rozpoczęcie stosowania ASA przed 70. rokiem życia, zauważono, że tylko te osoby odnosiły potencjalną korzyść w zakresie zmniejszenie ryzyka raka jelita grubego (HR=0,80; 95% C: 0,67-0,95), podczas gdy u tych, którzy rozpoczęli po skończeniu 70 lub więcej, nie odnotowano takich korzyści. Rozpoczęcie stosowania aspiryny przed 70. rokiem życia może być związane z mniejszym ryzykiem raka jelita grubego u starszych pacjentów.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe