Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Trifluridyna/tipiracyl i ramucirumab w zaawansowanym raku żołądka – badanie kliniczne II fazy

Źródło: Lancet Gastroenterology and Hepatology/op.Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 24.03.2021
 
 
Kombinacja triflurydyny/tipiracylu oraz ramucirumabu charakteryzuje się skutecznością i dobrym profilem bezpieczeństwa u pacjentów z wcześniej leczonym zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka. Opisywana kombinacja jest również badana w raku jelita grubego – wynika z badania opublikowanego w „The Lancet Gastroenterology and Hepatology".
Na łamach „The Lancet Gastroenterology and Hepatology" ukazały się wyniki japońskiego badania klinicznego II fazy dotyczącego zastosowania kombinacji chemioterapeutyków triflurydyny i tipiracylu oraz inhibitora VEGF ramucirumabu w zaawansowanym raku żołądka.

Badanie miało charakter open label. Do triala zakwalifikowano pacjentów z nieresekowalnym gruczolakorakiem żołądka lub złącza przełykowo-żołądkowego. Wyróżniono dwie kohorty badawcze: A - pacjenci wcześniej otrzymali jedną linię chemioterapii, B - pacjenci wcześniej byli leczeni 2-4 liniami chemioterapii i mogli wcześniej otrzymać ramucirumab. W obu grupach otrzymywali triflurydynę/tipiracyl oraz ramucirumab. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy uzyskali odpowiedź na leczenie (całkowita odpowiedź lub częściowa odpowiedź lub choroba stabilna) zgodnie z kryteriami RECIST 1.1.

Kohortę A stanowiło 33, a B 31 pacjentów. Ogółem odsetek odpowiedzi wynosił aż 85 proc. (95% CI: 69-95%) w kohorcie A i 77 proc. (95% CI: 55-90%) w kohorcie B. Nie uzyskano ani jednego przypadku całkowitej odpowiedzi na leczenie, a częściowa występowała u 3 (9%) pacjentów z kohorty A i u 5 (16%) z kohorty B. W kohorcie A odnotowano trzy poważne zdarzenia niepożądane: zmęczenie i neutropenię, perforację okrężnicy oraz pancytopenię.

Kombinacja triflurydyny/tipiracylu oraz ramucirumabu charakteryzuje się skutecznością i dobrym profilem bezpieczeństwa u pacjentów z wcześniej leczonym zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka. Badana jest również w raku jelita grubego.

Opracował lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.