Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Cukrzycy typu 2 negatywnie wpływa na rokowanie w przebiegu raka szyjki macicy

Źródło: The Prognostic Impact of Type 2 Diabetes Mellitus on Early Cervical Cancer in Asia; Hung-Yang Kuo, Zhong-Zhe Lin, Raymond Kuo, Wen-Yi Shau, Chiu-Lin Lai, Yen-Yun Yang, Yu-Yun Shao, Chiun Hsu, Wen-Fan Cheng, Ann-Lii Cheng, James Chih-Hsin Yang, Mei-Shu Lai
Autor: Andrzej Kordas |Data: 02.10.2015
 
 
Liczne badania naukowe dokumentowały rolę cukrzycy jako czynnika ryzyka wielu rozwoju nowotworów złośliwych. Nie potwierdzono natomiast, aby rozpoznanie cukrzycy typu 2 stanowiło niezależny czynnik ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Hung-Yang Kuo i wsp. zaprojektowali badanie mające na ocelu ocenić, w jaki sposób współistnienie cukrzycy typu 2 wpływa na przebieg raka szyjki macicy. Wyniki badania opublikowano na łamach The Oncologist.
Badaniem objęto pacjentki, u których w latach 2004 – 2008 rozpoznano raka szyjki macicy w stadium I –IIA. W analizie statystycznej skupiono się przede wszystkim na ocenie wpływu cukrzycy oraz innych schorzeń współistniejących na przeżycie zależne od nowotworu oraz przeżycie pacjentek ogółem.

Badaniem objęto 2 946 pacjentek z pierwotnym rakiem szyjki macicy w stadium zaawansowania I – IIA. 284 (9.6%) pacjentki z tej grupy chorowały na cukrzycę typu 2. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż pacjentki chorujące na cukrzycę typu 2 mają - w porównaniu z pacjentkami, u których nie rozpoznano cukrzycy - istotnie niższe współczynniki 5 – letniego przeżycia zależnego od nowotworu oraz przeżycia ogółem (odpowiednio: 85.4% vs 91.5%; OS: 73.9% vs 87.9%). Po uwzględnieniu w analizie chorób współistniejących oraz czynników kliniczno-patologicznych, rozpoznanie cukrzycy typu 2 nadal pozostawało niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu zależnego od nowotworu (aHR: 1.46)) oraz zgonu ogółem (aHR: 1.55).

Reasumując, u kobiet, u których rozpoznano raka szyjki macicy na wczesnym stadium zaawansowania, współistniejąca cukrzyca typu 2 wpływała negatywnie zarówno na przeżycie zależne od nowotworu jak i przeżycie ogółem, niezależnie od wdrożonego uprzednio leczenia nowotworu.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe