Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy nowe doustne antykoagulanty istotnie zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego?

Źródło: Comparative risk of gastrointestinal bleeding with dabigatran, rivaroxaban, and warfarin: population based cohort study; Neena S Abraham, professor of medicine123, Sonal Singh, assistant professor of medicine45, G Caleb Alexander, associate professor of e
Autor: Andrzej Kordas |Data: 22.05.2015
 
 
Od momentu wprowadzenia tzw. nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych – dabigatranu i rywaroksabanu – nie ustają dyskusje na temat ich profilu bezpieczeństwa. W uprzednio przeprowadzonych badaniach udowodniono, iż zapobiegają one równie skutecznie udarowi mózgu co stare doustne leki przeciwkrzepliwe, a przy tym wiążą się z mniejszym ryzykiem krwawień śródczaszkowych. Niepewny był jednak ich związek z krwawieniami z przewodu pokarmowego. Neena S Abraham i wsp. postanowili porównać częstość występowania krwawień z przewodu pokarmowego w przebiegu leczenia nowymi doustnymi antykoagulantami, w porównaniu z terapią warfaryną.
Finalnie do badania zakwalifikowano 92 816 pacjentów. 8578 (9.2%) stosowało dabigatran, 16 253 (17.5%) rywaroksaban, natomiast 67 985 (73.2%) warfarynę. Do badania włączono zarówno pacjentów z migotaniem przedsionków jak i bez niego.

Częstość występowania krwawień z przewodu pokarmowego w grupie pacjentów z migotaniem przedsionków w przypadku stosowania dabigatranu wyniosła 2.29 (95% CI: 1.88 - 2.79) na 100 pacjentów/rok, co stanowi mniejszy odsetek w porównaniu z warfaryną [2.87 (2.41 - 3.41)]. W grupie pacjentów bez migotania przedsionków, leczonych za pomocą dabigatranu częstość krwawień z przewodu pokarmowego wyniosła 4.10 (2.47 – 6.80) na 100 pacjentów/rok co stanowi wyższy odsetek w porównaniu z grupą leczoną warfaryną 3.71 (2.16 - 6.40).

Porównując częstość epizodów krwawień z przewodu pokarmowego pomiędzy pacjentami leczonymi rywaroksabanem lub warfaryną udokumentowano niższą zapadalność na krwawienie z przewodu pokarmowego w przypadku pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych rywaroksabanem (odpowiednio 2.84 epizody krwawienia na 100 pacjentów rocznie i 3.06 takich epizodów) oraz nieznacznie wyższą zachorowalność w grupie pacjentów bez migotania przedsionków (odpowiednio 1.66 oraz 1.57 epizodów krwawienia na 100 pacjentów/rok).

Powyższe dane wskazują na zbliżone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego w przypadku stosowania nowych doustnych antykoagulantów w porównaniu z warfaryną. Dla grupy z migotaniem przedsionków: dabigatran vs. warfaryna HR – 0.79, rywaroksaban vs. warfaryna HR – 0.93. Dla grupy pacjentów bez migotania przedsionków dabigatran vs. warfaryna HR – 1.14, rywaroksaban vs. warfaryna HR – 0.89.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego wzrastało istotnie w grupie pacjentów powyżej 65 roku życia, a zwłaszcza powyżej 76 roku życia. Ryzyko to było podwyższone zarówno w przypadku stosowania dabigatranu (HR – 2.49) jak i rywaroksabanu (HR – 2.91) w przebiegu migotania przedsionków. U pacjentów powyżej 76 roku życia bez migotania przedsionków, u których stosowano rywaroksaban, również istotnie wzrastało ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (HR – 4.58).

Podsumowując, ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego w przypadku stosowania nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych w porównaniu z warfaryną jest zbliżone. Ostrożność przy stosowaniu tych leków, należy zachować szczególnie w populacji osób starszych, zwłaszcza powyżej 76 roku życia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe