Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czy uda się odciążyć SOR?

Udostępnij:
Od października obowiązują zmiany w przychodniach. Lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wystawią skierowania na badania diagnostyczne.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany, które mają odciążyć izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe. Projektowane przepisy umożliwiają lekarzom udzielającym świadczeń z zakresu NiŚOZ wystawianie skierowania na badania diagnostyki laboratoryjnej. Mogą tak zrobić, jednak pod warunkiem, że w lokalizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie zapewniony punkt uprawniony do takich badań.

Przepis ten ma na celu przyspieszenie udzielenia świadczeń pacjentom kierowanym ze szpitalnego oddziału ratunkowego do NiŚOZ, których stan zdrowia określono, jako niezagrażający życiu oraz przydzielono w triage kolor niebieski lub zielony. Do projektowanego rozporządzenia dodano wykaz świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej, które związane są z realizacją świadczeń lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Są to:
• morfologia krwi 8-parametrowa;
• glukoza z krwi żylnej;
• kreatynina;
• potas (K);
• sód (Na);
• białko C-reaktywne (CRP);
• badanie ogólne moczu (profil);
• morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów;
• aminotransferaza asparaginianowa (AST);
• aminotransferaza alaninowa (ALT);
• mocznik;
• bilirubina całkowita;
• test antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2 / grypy A+B / RSV;
• odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
• wskaźnik protrombinowy (INR);
• kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB);
• kwas moczowy;
• czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czas kaolinowo-kefalinowy;
• wapń zjonizowany;
• amylaza;
• fibrynogen;
• gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP).

Większość wprowadzonych zmian obowiązuje od 1 października 2023 roku.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.