Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Janicka: Bezprawnie żądają potwierdzenia kopii dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. ZUS odsyła pacjentów do lekarzy

Źródło: PPOZ
Autor: Marta Koblańska |Data: 16.10.2019
 
 
Pacjenci ubiegający się o świadczenia 500 PLUS (dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), odsyłani są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu potwierdzenia kopii dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. - Praktyka taka jest po pierwsze pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych, a po drugie potwierdzanie za zgodność z oryginałem wielu dokumentów na raz jest czasochłonne i zakłóca pracę placówek poz - podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
W związku z działaniami ZUS, PPOZ wystosowało pismo do Dobrochny Bubnowskiej, dyrektor ZUS, oddział w Poznaniu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, placówki podstawowej opieki zdrowotnej zasypywane są wnioskami o wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, potrzebnych dla celów wypłaty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS-ie lub KRUS-ie. Do wniosków zwykle należy także dołączyć dokumentację medyczną lub jej część oraz inne dokumenty, np. o leczeniu, rehabilitacji, itd. Niestety, wielu pacjentów po otrzymaniu kopii wymaganych dokumentów, odsyłanych jest przez ZUS do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, aby otrzymać potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

Z takimi działaniami nie zgadzają się lekarze PPOZ, którzy w piśmie przesłanym do dyrektor ZUS-u zwrócili uwagę, iż kwestie udostępniania dokumentacji medycznej kompleksowo reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta. Z jej przepisów jasno wynika, iż dokumentacja medyczna może być udostępniana poprzez wydanie wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego - skanu) lub wydruku.

- Ani powyższe przepisy, ani żadne inne nie uprawniają do żądania od lekarza potwierdzania dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. Nawet jednak gdyby lekarz potwierdził kopię dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem pomimo, iż nie jest do tego zobowiązany, to dokumentacja taka nie zmieniłaby swojego charakteru i nadal pozostałaby kopią. W sytuacji takiej lekarz wykonałby dodatkowa pracę, za którą musiałby pobrać odrębną opłatę od podmiotu składającego wniosek w tym zakresie. Niezależnie jednak od tego, organ rentowy nadal posiadałby kopię dokumentacji. Dopiero potwierdzenie dokumentacji za zgodność z oryginałem przez notariusza spowodowałoby, że taka kopia byłaby traktowana na prawach oryginału - wyjaśnia Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Lekarze PPOZ zwrócili ponadto uwagę, iż na takim samym stanowisku stoi Minister Zdrowia stwierdzając, że: „Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie reguluje kwestii poświadczenia za zgodność z oryginałem, które może dotyczyć zarówno kopii, jak i odpisu.” (MZ-OZZ-024-31825-1/AWI/13 z dnia 17 maja 2013 r.).
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe